Bedrijven die hun eigen CO2-uitstoot compenseren, blijken koplopers in het terugdringen van broeikasgassen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CDP. De directe emissies (scope 1) van deze organisaties nemen met gemiddeld bijna 17% af. Ondernemingen die niet compenseren, komen niet verder dan gemiddeld 5% reductie in hetzelfde jaar. Dit is in tegenspraak met de veronderstelling dat  compenseren de prikkel wegneemt om zelf actief te reduceren.

Bedrijven spreken zich uit voor compensatie

In een video, die vandaag tijdens de klimaatonderhandelingen in Parijs is gepresenteerd, sluiten negen organisaties, waaronder Fuji Xerox en DPD, zich aan bij Christiana Figueres, Executive Secretary van het klimaatverdrag namens de UN. Ze verklaren waarom klimaatcompensatie past in hun duurzaamheidsbeleid. Naast een ambitieuze CO2-reductie strategie, is klimaatcompensatie dé manier om nu richting klimaatneutraliteit te gaan. Via klimaatcompensatie kan bovendien elders op de wereld met tot de verbeelding sprekende klimaatprojecten het verschil worden gemaakt. Bedrijven over de hele wereld, waaronder Microsoft, Jaguar Land Rover en Marks & Spencer zijn ervan overtuigd dat zij verder moeten gaan dan alleen het nastreven van het behalen van hun reductiedoelstellingen. En zo niet alleen maar om klimaatneutraal te zijn, maar juist ook om zo een bijdrage te leveren aan CO2-reductie in ontwikkelingslanden.

Urgentie is hoog en compensatie is een valide bijdrage aan de oplossing

“Wij zijn ervan overtuigd, nu de urgentie steeds hoger wordt, dat compensatie een cruciale rol kan spelen in het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en substantieel kan bijdragen aan het behalen van de globale reductiedoelstellingen”, stelt Sofie Greenhalgh, programma directeur van het International Carbon Reduction Offset Alliance (ICROA), die de video geproduceerd heeft. “We hopen dat door deze bedrijven aan het woord te laten over compensatie als onderdeel van hun strategie, anderen zullen worden geïnspireerd.”

Bij de klimaattop in Parijs is de erkenning van de rol die het bedrijfsleven moet spelen bij het behalen reductiedoelstellingen groter dan ooit tevoren. Bedrijven zijn steeds ambitieuzer op gebied van duurzaamheid en gebruiken steeds vaker carbon credits, ‘carbon finance’, om hun afgesproken reductiedoelstellingen te behalen.

Christiana Figueres, Executive Secretary van het klimaatverdrag namens de UN, roept op tot actie om een veilig, stabiel klimaat voor de toekomst te waarborgen. Zij identificeert ook compensatie als zijnde een essentieel onderdeel van de oplossing om de wereldwijde emissie-reductiedoelen, die genoemd worden in de video, te kunnen realiseren. “Compensatie is, in aanvulling op reductie, een valide manier om de wereldwijde CO2-uitstoot snel te verminderen en kosteneffectief”, zegt Figueres.

Additionaliteit en voordelen van klimaatprojecten

Via klimaatcompensatie investeren bedrijven ook in de lokale leefgemeenschappen. Hoewel deze ‘co-benefits’ verschillen per project, werd onlangs een representatief marktgemiddelde berekend door het Imperial College London University van $ 664 voor elke ton CO2 die gecompenseerd wordt. Zo zouden de klimaatprojecten zonder carbon financiering niet mogelijk zijn geweest, geven ze toegang tot stabiele en schone(re) energie, worden er vaak kosten bespaard, zijn er gezondheidsvoordelen, nemen de kansen op ontwikkeling toe en is er sprake van toegenomen levensvreugde.

Compensatie door het Nederlands bedrijfsleven.

In Nederland zijn er ook tal van organisaties die klimaatneutraliteit nastreven en daarom compensatie omarmen in het kader van hun duurzaamheidsbeleid. Voorbeeld van een organisatie, die via Climate Neutral Group de route naar klimaatneutraliteit volgde, is PGGM. Opvallend is dat PGGM en andere relaties van Climate Neutral Group ook koplopers zijn, als het gaat om duurzaam ondernemen. Dat geldt ook voor Raptim Humanitarian Travel, dat opereert in een sector waar veel CO2 wordt uitgestoten. Raptim is de reisagent van organisaties, die hun mensen uitzenden naar alle uithoeken ter wereld, oorlogs- en rampgebieden, is voorstander van compensatie.

Bart Kruijsen, Managing Director van Raptim Humanitarian Travel – “Klimaatverandering is echt. Er is geen twijfel meer mogelijk. De gevolgen worden nu al merkbaar. Vooral in landen waar onze relaties naar toe reizen om hun werk te doen. Iedereen moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik vind het belangrijk om daar ook onze relaties op aan te spreken en zo bij te dragen aan en betere wereld.

Henriëtte Davelaar, Programma Manager Duurzaamheid bij PGGM – “Mijn droom is dat PGGM op termijn helemaal klimaatneutraal is. Zo lang we toch nog CO2 uitstoten, compenseren we die uitstoot. Dat is gewoon een kwestie van onze verantwoordelijkheid nemen. Wij kiezen voor een klimaatproject dat dicht bij ons hart ligt als pensioenuitvoerder met een oorsprong in de sector zorg en welzijn. Wij maken via compensatie schone houtovens in Afrika mogelijk voor mensen die leven aan de onderkant van de samenleving en zijn aangewezen op het koken op open vuur. Naast het feit dat deze houtovens fors CO2 reduceren zijn de gezondheidsvoordelen enorm voor deze mensen.”

Climate Neutral Group adviseert organisaties m.b.t. het verduurzamen van hun organisatie, producten en diensten en is sinds het eerste uur lid van ICROA, om klimaatcompensatie volgens internationaal erkende standaarden en het administratieve proces te waarborgen.

Alle video’s – www.icroa.org/offsetting

Youtube link : https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hw3-zGyQUfw