Amsterdam wil als hoofdstad een voorloper in verduurzaming zijn. Echt vlotten wil het nog niet. Daarom presenteert wethouder Zita Pels deze week een nieuw pakket maatregelen ook voor bedrijven. Amsterdam gaat het klimaatbeleid versnellen. Bijvoorbeeld door:

  • wijk voor wijk aardgasvrij te maken
  • waar mogelijk zonnepanelen op daken te leggen
  • de openbare ruimte natuurinclusief in te richten
  • steeds meer gebruikte materialen en grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Onze stad van morgen

Het is duidelijk: we zitten midden in een wereldwijde klimaatcrisis. Denk aan de bosbranden, orkanen en extreem hoge temperaturen deze zomer. We doen veel om alle Amsterdammers de komende jaren te beschermen. Maar we gaan meer doen, en sneller. Een radicale omslag is nodig. Alleen samen kunnen we verschil maken. Daarom heeft het gemeentebestuur bestaande en nieuwe acties gebundeld in ‘Onze stad van morgen’.

Groen en een publiek warmtenet

We gaan bijvoorbeeld meer groen aanleggen. En Amsterdam beschermen tegen extreem weer. We gaan aan de slag met een publiek warmtenet. Daar kunnen we heel veel gebouwen op aansluiten. En we isoleren nog meer woningen.

Iedereen doet mee, met elke portemonnee

Zita Pels, wethouder Duurzaamheid: “Het belangrijkste is dat iedereen meedoet, los van hoe dik je portemonnee is. De afgelopen winter hebben we al 30.000 Amsterdamse huishoudens geholpen met energiebesparende maatregelen. Daar gaan we mee door.”

Van afval naar grondstof

Elk dak moet worden benut met zonnepanelen, en afval moeten we bewerken tot nieuwe grondstoffen. We gaan ondernemers de komende jaren helpen om meer circulair te ondernemen.

Hoeveel CO2 stoten we uit?

Ook gaat de gemeente zelf nog duurzamer werken. “Zo kiezen we voor de meest duurzame optie als we spullen inkopen, en bedrijven kiezen waar we mee samenwerken. We brengen de CO2-uitstoot van alles wat we doen in kaart, zodat we weten waarop we kunnen bijsturen. Ook gaan we al onze eigen gebouwen verduurzamen.”