Het gemelde geinvesteerde bedrag daalde in 2009 naar EUR 870 miljoen. In 2008 was dit nog EUR 1,4 miljard. Uit het EIA jaarverslag over 2009 blijkt dat bedrijven nog wel willen investeren, maar dat het bedrag per investering gedaald is. Het totaal aantal meldingen van energiebesparende investeringen is relatief minder sterk afgenomen, van 13.600 naar 11.150.

Met de EIA worden ondernemers gestimuleerd te investeren in energiebesparende maatregelen en in de opwekking van duurzame energie. Via de belastingdienst krijgt een ondernemer achteraf gemiddeld zo’n 11% over het investeringsbedrag terug. De regeling is opgezet in opdracht van het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken. NL Energie en Klimaat van Agentschap NL beoordeelt de EIA-aanvragen.

Bedrijven hebben door de investeringen zo’n 700 miljoen kubieke meter aardgas per jaar bespaard, of te wel het jaarlijkse gasverbruik van 420.000 huishoudens. De industrie meldt de meeste investeringen, zij investeerden met name in energiezuinige productieprocessen. Maar ook in de bouwnijverheid zijn meer energiebesparende investeringen gemeld. Reden hiervoor is dat het verbeteren van het energielabel voor zowel bedrijfsgebouwen als huurwoningen, in 2009 voor het eerst gemeld kon worden.

Sectoren die in 2009 beduidend minder energiebesparende investeringen hebben gemeld zijn de glastuinbouw, de energiebedrijven en de financiële instellingen. Bij de glastuinbouw daalde het gemelde investeringsbedrag ten opzichte van 2008 van EUR 206 miljoen naar EUR 57 miljoen. In de provincies Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant werd in 2009 het meest geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie, in Drenthe, Friesland en Flevoland het minst.