Dat blijkt uit een enquête die door TNS NIPO is uitgevoerd in opdracht van het Dalit Netwerk Nederland (DNN). Hiervoor werd een representatieve groep van 412 mensen gevraagd hun mening te geven over kastendiscriminatie en de aanpak daarvan. Van de ondervraagden is maar liefst 80% van mening dat kastendiscriminatie een mensenrechtenprobleem is dat de hele wereld aangaat. Meer dan de helft is bovendien bereid (zeker of waarschijnlijk) om eventuele acties tegen kastendiscriminatie te steunen. “Een resultaat waar we erg blij mee zijn,” zegt Gerard Oonk, woordvoerder van het Dalit Netwerk Nederland (DNN). “In 2004, toen we ook onderzoek hebben laten uitvoeren, lagen deze percentages lager. Zo zag minder dan 70% van de Nederlanders deze vorm van discriminatie als een mensenrechtenprobleem. Ook waren minder mensen bereid actie te ondernemen.”

“Het probleem mag dan vooral in India en andere Zuid-Aziatische landen spelen, dit onderzoek laat zien dat Nederlanders het belangrijk genoeg vinden om in actie te komen en om ook anderen, zoals de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven, te wijzen op hun verantwoordelijkheid,” zegt Gerard Oonk. “Kastendiscriminatie is een afschuwelijk fenomeen waardoor 260 miljoen mensen systematisch vernederd en uitgesloten worden. Daar moet zo snel mogelijk een eind aan gemaakt worden en dat kan als iedereen daaraan bijdraagt.” Daarom heeft het DNN een handleiding uitgebracht die bedrijven kan helpen om een begin te maken met het uitbannen van deze vorm van discriminatie. “Het is voor bedrijven niet altijd gemakkelijk om kastendiscriminatie aan te pakken, zeker niet vanuit Nederland. Het probleem wordt in India gebagatelliseerd of ontkend. Bedrijven kunnen daarom ook bij het DNN aankloppen voor advies op maat. Wij kunnen ze soms ook in contact brengen met lokale maatschappelijke organisaties die hen op weg kunnen helpen,” aldus Oonk.

Dalit Netwerk Nederland (DNN)

Jarenlang was kastendiscriminatie een van de meest genegeerde internationale mensenrechtenproblemen. Langzamerhand krijgen de Dalits de erkenning die ze verdienen, maar er moet nog veel gebeuren voordat deze praktijken daadwerkelijk zijn verdwenen.. Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen discriminatie en onderdrukking van Dalits (‘kastelozen’).

De leden van het Dalit Netwerk Nederland zijn Mensen met een Missie (www.mensenmeteenmissie.nl/), Cordaid (www.cordaid.nl), ICCO & Kerk in Actie (www.icco.nl), Justitia et Pax: (www.justitiaetpax.nl), en de Landelijke India Werkgroep (www.indianet.nl).

Meer informatie kunt u vinden op de DNN website: http://www.dalits.nl.