Bijna de helft van de Nederlanders (48,1%) heeft nog nooit van de circulaire economie gehoord of weet niet wat het betekent. Dat blijkt uit onderzoek dat Swappie, online winkel voor de aan- en verkoop van refurbished smartphones, heeft laten uitvoeren in Nederland. Na een uitleg over wat de circulaire economie inhoudt, is 88,8 procent van de respondenten wel van mening dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzamere toekomst.

Duidelijk is dat Nederlanders niet onverschillig staan tegenover het onderwerp. Zo geeft het overgrote deel van de Nederlanders (80,7%) aan zich weleens zorgen te maken over het milieu en klimaatverandering. Ook is 85,7% bereid zijn gedrag aan te passen voor een beter milieu. Nederlanders besparen al massaal op energie (84,4%), scheiden hun afval (81,3%) en kopen minder plastic (75,7%). Toch blijkt dat minder spullen kopen, het kiezen voor refurbished/tweedehands, of repareren wat defect is, de minst uitgevoerde milieubesparende acties te zijn. Terwijl de aanschaf van spullen de grootste milieu-impact heeft. Slechts 37,3% koopt regelmatig tweedehands of refurbished en 37,1% koopt daadwerkelijk minder spullen.

“Dit onderzoek bevestigt dat Nederlanders zeker bezig zijn met verduurzaming, maar dat niet iedereen weet op welke gebieden er nog veel winst is te behalen. De circulaire economie begint met minderen. Door minder nieuwe spullen te kopen, kunnen we namelijk de grootste impact maken”, zegt Martine Hardeveld Kleuver, Country Manager Swappie Nederland. “Ook is niet iedereen al bekend met het verkopen van je oude smartphone aan een leverancier. Elk jaar worden er nog veel oude smartphones weggegooid of ze belanden in een la. Je oude iPhone verkopen aan een refurbisher is een vorm van recyclen, waarbij het oude toestel uitgebreid wordt gecheckt en een nieuw leven krijgt.”

Op de vraag welke producten mensen zouden overwegen tweedehands te kopen in plaats van nieuw, krijgt alleen meubilair een overtuigend ‘ja’ (46,1 %). Echter staan Nederlanders er bij witgoed (24,4%), elektronica (32,2%) , kleding (35,8%) en keukenbenodigdheden (20,6%) een stuk minder gewillig tegenover. Huishoudens met kinderen zijn daarentegen weer iets meer bereid om spullen tweedehands aan te schaffen, dan de respondenten zonder thuiswonende kinderen. Over het algemeen laat het onderzoek zien dat hoe jonger de respondenten zijn, hoe meer bereid ze zijn om tweedehands te kopen.

Je oude smartphone levert geld op

Uit het onderzoek komt naar voren dat 69,9% van de respondenten nog een of meerdere ongebruikte smartphones thuis heeft liggen. Bij de meeste respondenten (45,1%) zijn dat er één of twee. Bijna tweederde van de Nederlanders geeft aan open te staan voor het verkopen van een oude smartphone aan een leverancier (67,4%). Toch geeft 30,8 % aan de oude smartphone niet te willen verkopen aan een onbekende.

“Er valt nog veel winst te behalen met refurbished. Allereerst zullen er toch ook enkele misvattingen over refurbished de wereld uit moeten, bijvoorbeeld rond garanties of betrouwbaarheid. Met Swappie focussen we op kwaliteit. Dit betekent dat onze refurbished smartphones een lange levensduur hebben en dat mensen minimaal twee jaar garantie krijgen. Maar het belangrijkste is dat we je helpen duurzame keuzes te maken en zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn, aldus Hardeveld Kleuver.

Het onderzoek werd uitgevoerd in maart 2023 door Factsnapp in opdracht van Swappie onder 507 Nederlanders.