Van 2016 tot 2019 is het aantal unieke productielocaties dat bedrijven publiceren binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT), meer dan verdubbeld van 2.800 naar 6.000. De locaties zijn te vinden op de Open Apparel Registry (OAR): een wereldwijde database van textielproductielocaties. Het groeiend aantal productielocaties van CKT-bedrijven in de OAR toont hun voortdurende inspanningen aan om de transparantie in de keten te vergroten.

De OAR draagt niet alleen bij aan transparantie, het is ook een bron van informatie voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze laatste kunnen de databank raadplegen voor onderzoek naar milieu- of sociale kwesties die werknemers aangaan. Bedrijven kunnen zien welke andere merken ook bij dezelfde fabrieken inkopen. Dit maakt het makkelijker om samen te werken om risico’s te voorkomen of te verminderen en om meer invloed uit te oefenen in de keten. Volgens de laatst beschikbare gegevens over 2019 (verzameld in oktober 2020) staan 5.989 unieke productielocaties van CKT-bedrijven op de OAR vermeld. De actuele wereldwijde OAR-lijst bevat in totaal ongeveer 45.000 productielocaties. Bekijk deze korte video hoe de OAR werkt (1’32”).

Bedrijven Convenant Duurzame Kleding en Textiel vergroten transparantie

Individuele transparantie

Alle CKT-bedrijven dragen bij aan de geaggregeerde CKT-lijst op de OAR. Maar liefst 70 procent van de productielocaties op deze lijst is ook te koppelen aan individuele CKT-bedrijven, die zelf hun productielocaties op de OAR hebben gepubliceerd. Een groeiend aantal bedrijven zet zelfs een extra stap: twaalf CKT-bedrijven ondertekenden de Transparency Pledge (2016: twee bedrijven), wat betekent dat ze bekendmaken wat hun productielocaties zijn, wat voor kleding daar wordt gemaakt en hoeveel mensen op deze locaties werken.

Bedrijven Convenant Duurzame Kleding en Textiel vergroten transparantie