De kamerleden Voordewind, Van den Hul en Diks hebben kamervragen gesteld over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren. Zij hebben deze vragen gesteld naar aanleiding het rapport ‘The Dark Sites of Granite – Modern Slavery, child labour and unsafe work in Indian granite quarries. What should companies do?’ en diverse artikelen daarover in onder meer de Nederlandse, Belgische, Indiase, Britse en Duitse media. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met een brief op 20 oktober 2017 de vragen beantwoord.

Download de beantwoordingsbrief (pdf)

De minister heeft tevens de kamervragen van kamerlid Hijink per brief beantwoord over het bericht dat graniet gedolven wordt door kinderhanden.