Bier bestaat voor 90 procent uit water. Niet meer dan logisch dus dat een bierbrouwer als Bavaria zich richt op efficiënt watergebruik. De samenwerking met lokale partijen in het project Boer Bier Water is daarbij belangrijk. Ook consumenten kunnen nu meepraten.  

Bij de publicatie van het duurzaamheidverslag 2013 deed bierbrouwer Bavaria iets opmerkelijks. Het lanceerde een online platform met daarop een overzicht van al haar activiteiten op het gebied van duurzaamheid, en riep het brede publiek op via de Twitter-campagne #ikbrouwmee te reageren en mee te denken over mogelijk nieuwe initiatieven. ‘Wij zoeken voortdurend naar manieren om zoveel mogelijk mensen en belanghebbenden te betrekken bij onze aanpak, zegt Marthijn Junggeburth, manager Veiligheid, milieu en duurzaamheid bij Bavaria. De reacties op het enkele weken oude initiatief komen vooral uit de directe omgeving van de Brabantse bierbrouwer. ‘We hebben al een aantal afspraken gepland met mensen die met serieuze suggesties kwamen.’

Die lokale insteek is kenmerkend voor het duurzaamheidbeleid van Bavaria. De productiefaciliteit in Lieshout is volledig aangewezen op water uit bronnen op het eigen terrein. Hoe zuiverder dat water, des te beter voor het bier. Ziedaar het belang van Bavaria bij het gebruik van meer milieuvriendelijke en minder chemische bestrijdingsmiddelen door lokale  boeren. Die zijn op hun beurt gebaat bij voldoende aanbod van water: schade aan gewassen door verdroging is in deze regio een reëel gevaar. Het gezamenlijke belang leidde twee jaar terug tot het samenwerkingsverband Boer Bier Water, waaraan behalve Bavaria en lokale boeren ook het waterschap Aa en Maas, Rabobank Peel Noord, Rijkswaterstaat en de gemeente Laarbeek deelnemen.

Een flink aantal projecten is inmiddels opgezet om de bodem en het grondwater in de regio gezond te houden. Zo zijn er weerpalen geplaatst, voorzien van meters en sensoren. De boer of teler kan met behulp van die informatie bepalen wat het beste moment is om met gewasbescherming te werken en welk type het best gebruikt kan worden. Dat leidt tot efficiënter en milieuvriendelijker spuiten. Op het eigen bedrijfsterrein van Bavaria is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen inmiddels geheel uitgebannen.

Boer Bier Water stimuleert ook het lokaal verbouwen van brouwgerst. De afwisseling van gewassen houdt de landbouwgrond en het grondwater gezond (en is goed voor de biodiversiteit). Bavaria is gebaat bij de lokale productie van dit bieringrediënt. Om de bevolking te enthousiasmeren is deze zomer een fietsroute opgezet, die langs de goudgele, wuivende graanvelden voert.

Gevraagd naar de resultaten van Boer Bier Water wijst Junggeburth op een lokale chrysantenkweker die ‘best veel bestrijdingsmiddelen gebruikte’, maar inmiddels geheel om is en ambassadeur van het project. De teler verbruikt al 30 procent minder chemische gewasbeschermingsmiddelen, onder meer door zijn grond af te dekken met biologisch afbreekbare folie. Een soortgelijk resultaat is ook het doel met het hergebruik van Bavaria’s afvalwater. Van de 2,7 miljard liter water per jaar die het bedrijf jaarlijks gebruikt, wordt ruim de helft na gebruik in de omgeving geloosd. Het plan is om dat gezuiverde water direct aan de lokale boeren ter beschikking te stellen, zodat die minder grondwater hoeven op te pompen. ‘De komende tijd zoeken we uit hoe dat het beste kan’, zegt de Bavaria-manager. Er wordt onder meer gedacht aan een systeem van omgekeerde drainage, waarbij het gezuiverde afvalwater wordt teruggepompt tot onder het boerenland.

Dit is een bericht van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie, een initiatief van VNO-NCW en IUCN NL.