Compensatie in CO2 uitstoot in samenwerking met TNO en Climate Neutral Group

BASICFREIGHT.EU draagt actief bij aan het verduurzamen van wegtransport omdat het meewerkt aan de reductie en compensatie van CO2 uitstoot welke vrijkomt bij het vervoeren van goederen. Door binnen het Europese netwerk zoveel mogelijk zendingen te combineren, bezettingsgraad per deeltraject te optimaliseren en gebruik te maken van partners met kennis van lokale infrastructuur kan er niet alleen sneller en goedkoper worden gewerkt, maar rijden er ook daadwerkelijk minder vrachtwagens van A naar B.

Om dit inzichtelijk te maken wordt in samenwerking met TNO berekend hoeveel de CO2 uitstoot is per gedistribueerde kilo, van A tot B door heel Europa. Deze ‘resterende’ uitstoot wordt vervolgens in samenwerking met Climate Neutral Group geheel gecompenseerd door investeringen in duurzame energieprojecten met Gold Standard certificering, aanbevolen door het Wereld Natuur Fonds. Op de website BASICFREIGHT.EU wordt via de CO2 barometer precies in kaart gebracht hoeveel er is gecompenseerd én gereduceerd door BASICFREIGHT.EU.

Hoe werkt het concept van duurzame distributie?

BASICFREIGHT.EU is een standaard distributie concept dat teruggaat naar het principe ‘back to basics of European distribution’. Een betaalbare en betrouwbare distributieservice als concurrerend alternatief voor prijzige, met tal van aanvullende service elementen aangeboden vervoersdiensten. De toenemende trend van voortdurend kleiner wordende zendingen in combinatie met een toename in afleverfrequentie kan leiden tot een toename van vervoersbewegingen en daarmee CO2 uitstoot.
BASICFREIGHT.EU is gebaseerd op een éénvoudige “web-based” verwerking van zendingen zonder onnodige franje. Hoe eenvoudiger de zendingen verwerkt kunnen worden, hoe efficiënter en economischer er gewerkt kan worden. Deze zelfwerkzaamheid van de opdrachtgever leidt tot een reductie van kosten wat voor de klant vertaald wordt in een concurrerende tariefstelling en de mogelijkheid deel van deze besparing aan te wenden voor investeringen in duurzame distributie.

Waarin verschilt het concept van andere duurzame initiatieven:

Anders dan route of voertuigtype afhankelijke duurzaamheidprojecten is het concept gebaseerd op meerdere peilers die een constante bijdrage in duurzaamheid leveren. Naast de keuze voor standaard distributie en gebruik te maken van netwerk distributiesystemen als infrastructuur compenseert BASICFREIGHT.EU , direct, volledige CO2 uitstoot op iedere zending.

Wat is het effect van standaard netwerk distributie op duurzaamheid:

. Eenvoud in verwerking =
. Vergroting efficiency =
. Optimalisatie beladingsgraad = .
. Reductie kosten =
. Scherpe prijsstelling =

Herinvestering van de operationele besparing in CO2 reductie zonder dat de afzender hier extra voor dient te betalen !

Investeren in techniek en kennis

Naast directe CO2 compensatie voorziet het concept in het beperken van de CO2 footprint van het concept op de middellange termijn.
Hierbij komt de nadruk te liggen op:
 Het realiseren van extra compenserende maatregelen en uitbreiding van het concept over meerdere strategische partners.
 Investeringen in milieubewustere distributieoplossingen op basis van innoverende technieken.
 Training en opleiding van planners en chauffeurs op het gebied van ‘milieubewuste’ distributietechnieken.

BASICFREIGHT.EU committeert zich voor langere periode aan volledige CO2 reductie op het gebied van Europese distributie.
Uitbreiding van het duurzame distributie concept naar meerdere strategische partners staat ten doel om volumevergroting te realiseren en daarmee in breder perspectief CO2 uitstoot verder te reduceren.

BASICFREIGHT.EU staat voor innovatie en een bewuste keuze voor beter, betrouwbaar en betaalbare distributie.