Bas Eickhout: ‘Groenlinks kritisch op deal Europese Klimaatwet’

Gisteravond (20 april) is er na lang onderhandelen een deal gesloten over een Europese klimaatwet. De Europese Unie legt nu, zoals Nederland dat al eerder deed, haar klimaatdoelen per wet vast. In de onderhandelingen is overeengekomen dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn en dat in 2030 de netto uitstoot met 55% gedaald moet zijn. Veel van de eisen van het Europees Parlement zijn tijdens het proces gesneuveld. “Het is goed dat de klimaatdoelen wettelijk verankerd worden, maar helaas is het doel nog echt te mager.

De onderhandelingen over de klimaatwet gingen voornamelijk over het 2030 doel. De EU-landen en de Europese Commissie stelden een netto (inclusief landgebruik) reductie voor van 55%, het Parlement ging voor 60%, exclusief landgebruik. In praktijk liggen de percentages daardoor ruim 8% uit elkaar. Elk jaar nemen de Europese bossen en wetlands namelijk miljoenen tonnen aan CO2 op.

“Uitstootverlaging door landgebruik is op lange termijn erg onzeker en het meetellen van landgebruik verlaagt de ambitie voor de andere sectoren. De afspraak is daarom dat landgebruik nu tot maximaal 2.2% reductie meetelt, waarmee het werkelijke doel nu -52.8% is, niet -55%. Zo zijn we nu ver verwijderd van de 65% die volgens de wetenschap nodig is om in lijn te blijven met het Parijsakkoord.”

Op andere punten waar het Parlement zich hard voor heeft gemaakt is het resultaat gemengd. Zo komt er een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Ook pleitte het Europarlement voor een systeem met een CO2-budget, wettelijk bindend, waarbij vooraf bekend is hoeveel ton CO2 de EU in nog mag uitstoten om de doelen te halen. Dit systeem wordt gebruikt voor het bepalen van het 2040-doel, wat gebeurt in 2024.

“Dit is een stap in de goede richting, al is het wel nodig om dit juist voor het 2030-doel te doen. Stel dat de wereld evenveel blijft uitstoten als nu, dan is ons tegoed over aan het einde van dit decennium op”, aldus Eickhout.

Donderdag staat de klimaattop van Joe Biden op de agenda, daar zal de Europese Commissie de Klimaatwet aan de wereld presenteren. “De Commissie en EU-landen willen niet met lege handen bij Biden aankomen, dus werd de druk op de onderhandelingen flink opgevoerd. Dat er nu deze deal uitrolt is dus geen verrassing. Wij kijken nu naar het klimaatpakket dat in juni komt. Hierin wordt de klimaatwet vertaald naar wetgeving voor verschillende sectoren. Dan zal de echte strijd losbarsten.”

Bas Eickhout, Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Share Button