Het pakket aan maatregelen is in eerste instantie gericht op het beperken van het energieverbruik en de transitie naar vernieuwbare energie.

In 2010 zal Ballast Nedam een mobiliteitsplan ontwikkelen, gericht op vermindering van het aantal vervoersbewegingen van medewerkers en beperking van de uitstoot bij onvermijdbare vervoersbewegingen. Daarin worden ook opgenomen de bestaande maatregelen om het rijden op aardgas te bevorderen als transitie naar het rijden op groengas.

De inkoop van groene stroom zal gaan toenemen.

Op basis van de reeds genomen maatregelen heeft de divisie Infrastructuur het CO2-bewust certificaat voor niveau 3 op de CO2-Prestatieladder van ProRail verkregen.

Ballast Nedam levert duurzame totaaloplossingen in de gebouwde omgeving door zowel haar activiteiten in alle fasen van het bouwproces als haar specialismen geïntegreerd aan te bieden. Het voeren van een resultaatgericht duurzaamheidbeleid, waarover gerapporteerd wordt conform de GRI-richtlijnen maakt daar onderdeel van uit.