In opdracht van MVO-Nederland neemt adviesbureau B&A het overheidsprogramma Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) onder de loep. De evaluatie moet zowel MVO-Nederland als het ministerie van Buitenlandse Zaken een onafhankelijk perspectief bieden op de effectiviteit van het programma. De eindrapportage wordt binnenkort opgeleverd.

Sinds 2012 geeft bedrijvennetwerk MVO-Nederland uitvoering aan het programma Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Het programma is bedoeld om duurzame handelsketens tussen ontwikkelingslanden en het Nederlandse MKB vorm te geven en te versnellen. Binnen dit ‘innovatieprogramma’ voeren ondernemers samen met ketenpartners verbetertrajecten uit en toetsen ze of, en welke MVO programma’s een kans van slagen hebben.  Eind dit jaar loopt het project af, en om er achter te komen welke opbrengsten en inzichten het programma de afgelopen jaren heeft opgeleverd, heeft MVO Nederland de hulp ingeschakeld van B&A, een adviesbureau uit Den Haag dat beleidsmakers adviseert bij de transformatie naar een nieuwe, slagvaardige overheid. 

Lees het volledige artikel