In haar streven om steeds minder afval te produceren en steeds meer materialen te hergebruiken zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet. Dit blijkt uit het Duurzaamheidsverslag 2021 wat is gepubliceerd door Europees marktleider in azijnproductie Burg Group.

CEO Patricia Surendonk stelt: “Als familiebedrijf zit het in onze genen om verder vooruit te kijken en bewust bezig te zijn met onze toekomst. De inspanningen van onze collega’s hebben tot mooie resultaten geleid in 2021, welke samengevat zijn in ons Duurzaamheidsverslag 2021. Ik ben trots dat wij ons afval per geproduceerde liter product in de afgelopen twee jaar terug hebben kunnen brengen met 41%. Daarnaast zijn we in 2021 steeds meer gerecycled materiaal gaan gebruiken voor onze verpakkingen.”

Enkele hoogtepunten uit het Burg Duurzaamheidsverslag 2021 zijn:

  • Het afval (per geproduceerde liter product) is teruggebracht met 41% ten opzichte van 2019
  • Het elektriciteitsgebruik (per geproduceerde liter product) is teruggebracht met 21% ten opzichte van 2016
  • 95% van de leveranciers erkent de Burg Gedragscode voor Leveranciers
  • 83% van de verpakkingen is recyclebaar

Duurzaamheidsmanager Andrea Bolhuis geeft aan: “In 2022 zullen wij verder werken aan onze doelen om 100% circulair en CO2-neutraal te worden in 2035, en om 100% verantwoorde producten en verpakkingen te maken. Wij gaan analyses uitvoeren op onze afvalstroom met als doel dit verder te verlagen en beter te scheiden, we gaan meer sturen op het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers en nog meer gerecycled materiaal gebruiken voor onze verpakkingen.

Het Duurzaamheidsverslag 2021 is het eerste duurzaamheidsverslag wat openbaar gepubliceerd wordt door Burg Group en is hier te vinden.