De Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) van Avans Hogeschool is sinds deze maand partner van het Earth Charter Nederland. Het partnerschap werd bekrachtigd in het bijzijn van oud-premier Ruud Lubbers, actief lid van de organisatie.

Met het ondertekenen van het document onderschrijft de academie het belang van het Earth Charter. En daarmee het belang van maatschappelijk ondernemerschap en een duurzame toekomst. De opvattingen en doelstellingen van het manifest Earth Charter gelden de komende tijd als leidraad voor het onderwijs van de opleidingen Commerciële Economie en Small Business en Retail Management.

Kennis delen over duurzaam ondernemen

De start van het partnerschap vond plaats tijdens de Future Fields bijeenkomst op 20 januari met als thema: ‘Circulaire Economie, de Kracht van het Duurzaam Ondernemen’. Future Fields is een interactief platform waar docenten, studenten en het bedrijfsleven kennis en ervaringen kunnen delen rondom marketing en ondernemerschap.

ruudNaast de presentatie van Lubbers over het Earth Charter waren er meer sprekers op deze dag. Zoals voormalig zakenvrouw van het jaar Anne Marie Rakhorst, lector Marleen Janssen Groesbeek van het Avans Expertisecentrum Sustainable Business en oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds Johan Witteveen.

Earth Charter is een internationaal document over fundamentele waarden en principes dat wil bijdragen aan een rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving in de 21e eeuw. Volgens de visie van het Earth Charter zijn ecologische integriteit, mensenrechten, gelijkwaardigheid en vrede onlosmakelijk met elkaar verbonden.