Deze week treedt Whyz Executive Search toe tot de internationale B Corp-gemeenschap. Daarmee behoort Whyz tot de voorhoede van executive searchbureaus in Nederland met een B Corp-certificering: een onafhankelijk keurmerk voor bedrijven die naast winst ook mens, milieu en maatschappij centraal stellen. Bedrijven met deze certificering zijn wereldwijd koploper op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemerschap. In de aankomende periode tekent Whyz ook het Charter Diversiteit, een initiatief van Diversiteit in Bedrijf, met als doel de diversiteit op de werkvloer te stimuleren. Het charter richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTIQ+.

Nieuw licht op leiderschap en teams

Vanuit de missie om leiderschap te herontwerpen voor de 21e eeuw, committeert het executive search bureau zich aan de belofte om business in te zetten als een force for good. Het gedachtegoed van de B Corp gemeenschap vormt de richtlijn in alle besluitvorming en gesprekken met klanten. Managing partner Mischa Voogt – Koole is trots dat Whyz wordt beloond met de certificering: “Onze snel veranderende wereld vraagt om daadkrachtige leiders met een lange termijnvisie en scherp afgesteld moreel kompas. Die verder kijken dan het kwartaalverslag en teams als ecosysteem benaderen. De mondiale vraagstukken van vandaag en morgen – van duurzaamheid en ethiek tot technologie en geopolitiek – vragen om wendbare organisaties, toekomstbestendig leiderschap én management. Vanuit onze expertise en rol stellen we alles in het werk om diversiteit en inclusie (D&I) in de top van het bedrijfsleven en binnen teams te optimaliseren. Door doelgericht op D&I te sturen lukt het teams doorgaans beter om complexe problemen op te lossen.”

Impactvolle bijdrage leveren

Whyz wil niet alleen opdrachtgevers helpen om met een nieuwe generatie leiders een bijdrage aan een betere wereld te leveren, maar zelf ook verantwoordelijkheid nemen. “In samenwerking met ons netwerk zetten we ons in om – middels het searchen en plaatsen van de meest geschikte mensen op de juiste plekken – een impactvolle bijdrage te leveren aan toekomstbestendig leiderschap”, aldus Voogt-Koole. Naast de toetreding tot het B Corp netwerk, tekent Whyz Executive Search in de komende periode ook het Charter Diversiteit. Dit initiatief van Diversiteit in Bedrijf wordt omarmd door organisaties die diversiteit en inclusie zien als meerwaarde voor hun bedrijf. Om met het team geïnspireerd te blijven en kennis te vergaren, staan regelmatig workshops in het teken van onderwerpen als ‘inclusief taalgebruik’ en diversiteit op de agenda.

Benefit corporation

Op dit moment mogen meer dan 6.000 bedrijven, in 158 branches en verspreid over 86 landen zich een B Corp noemen. In Nederland liet de internationale duurzaamheidsgemeenschap tot nu toe zo’n 173 andere bedrijven toe, waaronder Triodos Bank, SnappCar, Fairphone, Dopper, Tony’s Chocolonely en Ace & Tate. B Corps, kort voor Benefit Corporations, staan internationaal hoog aangeschreven als bedrijven die hun producten of diensten inzetten voor een betere wereld. B Corps moeten voldoen aan strenge sociaal-maatschappelijke criteria en uitblinken op het gebied van milieu-impact, transparantie en corporate governance. Om in aanmerking te komen voor de certificering, worden bedrijven beoordeeld op basis van vijf thema’s: bestuur (governance), werknemers, gemeenschap, milieu en klanten. Om de drie jaar dient een B Corp een nieuw assessment te doen om te controleren of het bedrijf nog steeds aan de gestelde eisen voldoet. Wereldwijd haalt 55 procent van de bedrijven die de vragenlijst invullen de strenge beoordelingsprocedure niet.