Op 1 oktober wordt voor de eerste keer Diversity Day in Nederland georganiseerd. Op Diversity Day organiseren bedrijven een eigen activiteit om aandacht te vragen voor diversiteit. Diversiteit in Bedrijf, Asito en een tiental andere bedrijven hebben het voortouw genomen om Diversity Day tot een succes te maken. Asito organiseert al sinds 2011 het Nationaal Integratiediner, ook bedoeld om diversiteit in organisaties in beeld te brengen. Daarom heeft Asito besloten het Nationaal Integratiediner op Diversity Day te houden vanaf dit jaar.

Op 1 oktober, de eerste Diversity Day Nederland, kan iedere organisatie op haar eigen manier aandacht vragen voor diversiteit. Zo wordt toegewerkt naar een maatschappij waarin ieders unieke talenten gewaardeerd en benut worden. Ongeacht gender, culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd of arbeidsvermogen; samen vieren we de kracht van diversiteit.

Eén van de manieren om deel te nemen aan Diversity Day is het organiseren van een Nationaal Integratiediner. Mensen van verschillende afkomsten koken voor elkaar, eten gezamenlijk en gaan in gesprek over hun cultuur. Een beproefd concept, dat al sinds 2011 wordt georganiseerd. Jaarlijks doen meer dan 20.000 mensen mee uit honderden organisaties. Op https://nationaalintegratiediner.nl/ is meer informatie te vinden en kunnen geïnteresseerden zich gratis aanmelden om zelf ook een diner te organiseren.