Schoonmaakorganisatie Asito heeft vandaag haar digitale MVO jaarverslag gelanceerd. Op www.asitoverantwoord.nl laat de organisatie zien waar zij staat op het thema duurzaamheid. Net als vorig jaar is het verslag volledig digitaal.

Sander Haas, manager duurzaamheid: ‘Asito Verantwoord vertelt wat Asito het afgelopen jaar heeft gedaan rondom het thema MVO. Via interviews, artikelen en films willen we laten zien wat voor ons de hoogtepunten waren op duurzaamheidsgebied. Het zijn vooral veel praktijkverhalen, waarmee we duurzaamheid heel concreet willen maken. Op deze manier willen we andere organisaties handvatten geven waarmee ze zelf ook verder kunnen.’

Hoogtepunten

Enkele van de onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • De uitrol van Asito Element, het nieuwe milieuvriendelijke schoonmaakmiddel dat Asito heeft ontwikkeld
  • Asito heeft twaalf vestigingen en het hoofdkantoor gecertificeerd op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen
  • De samenwerking met Pure Energie waarbij alle 10.000 Asito schoonmaakkrachten groene windstroom kunnen afnemen
  • Asito start een branchebrede discussie over nut en noodzaak van het certificeren op duurzaamheid
  • Het eerste lustrum van het Nationaal Integratiediner en de lancering van het Nationaal Integratiefonds.