Met plannen voor fossielvrije vrachtwagens, groene stroom en energiezuinige oplossingen verhoogt zuivelcoöperatie Arla Foods de CO2e-reductiedoelstelling voor haar bedrijfsactiviteiten van 30% naar 63%. Het Science Based Targets-initiatief oordeelt dat dit consistent is met de benodigde reducties om binnen de opwarming van de aarde van 1,5°C te blijven.

Na Klimaatchecks te hebben geïmplementeerd op bijna 8.000 Arla-melkveehouderijen, met als doel om de vermindering van broeikasgassen op melkveehouderijniveau te versnellen, doet Arla Foods nu een schepje bovenop haar maatregelen op het gebied van productie en logistiek om klimaatverandering verder tegen te gaan.

Van 30% naar 63% reductie in Scope 1 en 2

Met een nieuwe doelstelling om tegen 2030 de uitstoot van productie, logistiek en energieverbruik met 63% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2015, verdubbelt Arla Foods haar eerdere doelstelling van 30% reductie voor de interne waardeketen. Tussen 2015 en 2020 heeft Arla Foods de uitstoot van haar activiteiten met 24% verminderd. De vervolgplannen bestaan uit een overgang naar fossielvrije brandstoffen voor de volledige vloot melktankwagens en distributievrachtwagens, een verschuiving naar hernieuwbare stroom en energiezuinige oplossingen voor de productievestigingen en kantoren van het bedrijf. De in 2019 gestelde C02e-reductiedoelstelling op boerderijniveau (scope 3) blijft ongewijzigd op 30% per kilogram rauwe melk. De doelstelling voor de melkveehouderijen is een cruciale factor in de totale verbintenis van Arla Foods aan het 1,5°C-doel.

Goedkeuring van Science Based Targets-initiatief

De nieuwe doelstelling voor 2030 is goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Dat oordeelt dat deze consistent is met de reducties die vereist zijn voor scope 1 en 2 om de mondiale opwarming tot 1,5°C te beperken, het meest ambitieuze doel van het Klimaatakkoord van Parijs. Arla Foods is één van de slechts 61 voedsel- en drankverwerkers wereldwijd en één van de eerste zuivelcoöperaties ter wereld met een doelstelling van 1,5°C die is goedgekeurd door het SBTi.

Aanzienlijke investeringen in duurzaamheidsactiviteiten

Arla Foods blijft investeren in duurzaamheidsactiviteiten in haar gehele waardeketen als onderdeel van haar nieuwe bedrijfsstrategie Future26. Zoals eerder gecommuniceerd, is de zuivelcoöperatie bereid om haar totale investeringen met 40% te verhogen tot 4 miljard euro. Duurzaamheid is een belangrijk investeringsgebied. Arla Foods Nederland zet al een aantal jaren in op verlaging van de voetafdruk in de hele keten, o.a. met de introductie van duurzamere verpakkingen met een lagere voetafdruk en zal ook in de nabije toekomst nieuwe investeringen doen om extra maatregelen te treffen.

De drie emissiescopes van Arla Foods op basis van de definitie van het GHG-protocol:

  • Scope 1-emissies hebben betrekking op de activiteiten onder Arla Foods’ directe controle. Ze omvatten transport met voertuigen van Arla Foods en uitstoot van Arla Foods’ productiefaciliteiten.
  • Scope 2-emissies zijn de indirecte emissies die worden veroorzaakt door de energie die Arla Foods inkoopt, bijvoorbeeld elektriciteit, stoom, verwarming of koeling.
  • Scope 3-emissies zijn afkomstig van aangekochte goederen en diensten (bijv. rauwe melk van melkveehouders en verpakkingsmaterialen), winning en productie van brandstoffen, extern transport en de verwerking van afval van de fabrieken van Arla Foods.