Een alliantie van 54 wereldwijde bedrijven, waaronder de Nederlandse bedrijven Arcadis, DSM, Philips Lighting en Unilever roept, op tot ambitieuze klimaatactie als basis voor toekomstig economisch succes.

In een gezamenlijke verklaring benaderen de bedrijven met name de twintig meest geïndustrialiseerde landen die 74% van de mondiale emissies voor hun rekening nemen om deze G20 als een forum te gebruiken om concrete langetermijnmaatregelen te treffen om de wereldwijde koolstofarme economie te versnellen en andere landen om zich bij de inspanningen aan te sluiten. Tot de maatregelen behoren een geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025, een adequate prijs voor koolstof en duidelijkheid over klimaatgerelateerde financiële risico’s.

In de verklaring pleiten de bedrijven voor randvoorwaarden die de basis leggen voor een weg naar beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim onder de 2 ° Celsius en hen in staat stellen actief bij te dragen aan de uitvoering van het Klimaatverdrag van Parijs. Ze stellen dat een koolstofarme ontwikkeling banen en welvaart zal veiligstellen, waardoor een nieuwe golf van innovatie en ondernemerschap van de grond komt. de groep van bedrijven vertegenwoordigen wereldwijd meer dan 1,9 miljoen werknemers en een totale omzet van meer dan 676 miljard euro, wat overeenkomt met een vierde van het bnp van Frankrijk en meer dan het dubbele van het bnp van Denemarken.

Feike Sijbesma, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, merkte op: “De particuliere sector steunt krachtig de drie doelen van de One Planet Summit: schaalvergroting van oplossingen, intensivering van onze inspanningen en samenwerking. Een belangrijke vraag in deze verklaring is dat regeringen een zinvolle prijs op koolstof zetten. Een economische stimulans ontsluit de particuliere innovatie en kapitaal die nodig zijn om de overgang te maken naar een koolstofarme, klimaatbestendige economie. ”

“Met deze verklaring sturen bedrijven bedrijven een sterk signaal naar de wereldleiders dat ze klaar zijn om hun bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie in overeenstemming met het Klimaatverdrag van Parijs”, zegt Sabine Nallinger, Managing Director van de Duitse Foundation 2°, initiafnemer van de verklaring. “De bedrijven maken duidelijk dat de wereldwijde decarbonisatie al plaatsvindt en dat deze versneld moet worden. Degenen die op de hoogte blijven van deze trend zullen de transformatie vormgeven en het meest profiteren van de waardecreatie in een toekomstige koolstofarme economie “, vervolgt Nallinger.

Download de verklaring (pdf)

De 54 bedrijven: