Poolse arbeidsmigranten in Nederland hebben nog steeds te maken met lange werkdagen, onbetaald overwerk, seksuele intimidatie en bedreigingen. Dit ondanks een serie maatregelen die de Nederlandse overheid sinds 2011 introduceerde om de situatie van Poolse arbeidsmigranten te verbeteren. Door hun afhankelijkheid van uitzendbureaus blijven Poolse werknemers extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Desondanks blijft de overheid vertrouwen op zelfregulering van de uitzendbranche. Dit is de belangrijkste conclusie uit het laatste onderzoek van FairWork en SOMO ‘Profiting from dependency’. De onderzoekers spraken met meer dan honderd Poolse arbeiders in heel Nederland over loon, discriminatie, uitbuiting en seksuele intimidatie, gezondheid en gebrek aanzorgverzekering, sociale isolatie en werkdruk.

“De eigenaar van een kas waar ik werkte, introduceerde een competitie voor werknemers. Hij hing een lijst met alle namen op de muur, op volgorde van productiviteit. Als iemand een paar dagen in de ‘oranje sectie’ bleef hangen, werd hij ontslagen. De eigenaar belde dan het uitzendbureau, noemde de naam van de werknemer en zij belden hem dan op met de mededeling dat hij geen werk meer had. ‘Sneller, sneller, sneller’ en ‘faster, faster, faster’ zijn de enige Nederlandse en Engelse woorden die ik ken”, vertelt één van de geïnterviewden.

Sandra Claassen, directeur FairWork: “Elk jaar zoeken honderden Poolse arbeidsmigranten contact met FairWork omdat ze problemen hebben op hun werk: van onderbetaling en lange werktijden tot seksuele intimidatie, oneigenlijke boetes en uitbuiting. Hoewel zij dezelfde rechten hebben als Nederlandse werknemers, wordt er vaak misbruik van hen gemaakt. Hun verhalen vormen de basis voor dit rapport, dat laat zien dat er nog veel te verbeteren valt.”

De onderzoekers concluderen dat uitbuiting van migranten nog steeds kan plaatsvinden, onder andere omdat de overheid blijft vertrouwen op zelfregulering van de uitzendbranche. Esther de Haan van SOMO: “Uitzendbureau moeten veel beter gecontroleerdworden: zelfregulering in de sector faalt en de Poolse arbeiders zijn de dupe. Uitzendbureaus, inleners en overheid zijn aan zet om goed werk te realiseren voor alle Poolse arbeidsmigranten in Nederland.”