To B or not to B? Dat is de vraag. Of toch niet? Wij hebben een ander antwoord op de vraag van Dopper. Maar eerst, wat context. De producent van herbruikbare waterflessen Dopper verwijt B Lab voor de erkenning van de B Corp-certificaten aan Evian en Spadel. Deze laatste produceren plastic waterflessen voor eenmalig gebruik en dragen zo bij aan het probleem van plastic afval. De vervuiling die daar het gevolg van is, brengt de gezondheid van onze oceanen en onze planeet in gevaar.

Als leden van de B Corp gemeenschap willen we graag onze stem verheffen om te inspireren en dit conflict om te zetten in een kans voor samenwerking.

Dopper – Op een missie om mensen in staat te stellen te kiezen voor herbruikbare waterflessen

Dopper wil de industrie transformeren door eenmalige waterflessen uit de handel te nemen.

De Dopper waterflessen zijn duurzaam geproduceerd met duurzaam en recyclebaar plastic. Door hun verschillende initiatieven heeft Dopper voorkomen dat er 66.587.592 kilo single-use plastic in onze oceanen terecht is gekomen. Je kunt hier meer te weten komen over de initiatieven van Dopper over de hele wereld.

Evian – Het #1 premium natuurlijke bronwater wereldwijd (GlobalData, 2018)

Evian water staat bekend als licht en gemakkelijk drinkbaar en is afkomstig van een natuurlijke bron in de Franse Alpen.

Omdat haar business sterk afhankelijk is van de natuur, werkt Evian aan drie belangrijke duurzaamheidsgebieden:

 • Het behoud van de waterbron;
 • De voortdurende ontwikkeling van duurzamere verpakkingen en recyclingmogelijkheden;
 • De vermindering van hun ecologische voetafdruk.

Spadel – Een regionale leider in natuurlijke mineraalwatermerken

Spadel heeft een sterke regionale focus op de Europese markt met als doel de milieu-impact van transport te beperken.

Naast het verkleinen van de CO2-voetafdruk streeft het bedrijf ook naar het recyclen van verpakkingen en het beschermen van de biodiversiteit.

Wat betekent het om een B Corp te zijn?

B Lab heeft als missie de wereldeconomie om te vormen tot een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie. Aangezien bedrijven een centrale rol spelen in deze overgang, moedigt B Lab organisaties aan om een kracht voor het goede te zijn. Het heeft met name een certificeringsproces ontwikkeld om duurzaamheidsclaims van de particuliere sector te verifiëren.

De belangrijkste voorwaarden om het B Corp-certificaat te behalen, zijn de volgende:

 • Juridische verbintenis – Organisaties die B Corps willen worden, moeten een juridische verbintenis aangaan door hun corporate governance-structuur zodanig te wijzigen dat zij verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden;
 • Transparantie – De informatie over de prestaties die aan de hand van de normen van het B Lab worden beoordeeld, moet openbaar zijn, in overeenstemming met het idee om verantwoording af te leggen aan een breed scala van belanghebbenden;
 • Hoge sociale en milieuprestaties – Bedrijven zullen de certificering alleen behalen als hun totale sociale en milieu-impact boven een door het B Lab vastgestelde minimumscore ligt.

Wat betekent duurzaamheid?

Plastic afval is een van de grootste bedreigingen van onze eeuw, dat is zeker. Maar duurzaamheid gaat over meer dan afvalvermindering.

Volgens de Plastic Soup Foundation is sinds de jaren 2000 meer dan de helft van alle ooit geproduceerde kunststoffen gemaakt (figuur 1).

Figuur 1. Productie van plastic

Bovendien is van de 9,2 miljard ton plastic die tussen de jaren 1050 en 2017 is geproduceerd, slechts 15% gerecycled (figuur 2).

Figuur 2. Levenscyclus van plastic

Toch gaat duurzaamheid, zoals blijkt uit de B Lab-principes, veel verder dan afvalvermindering en omvat het ook bredere sociale en milieuaspecten. Het “verwateren” van ratingsystemen is altijd een bedreiging geweest. Houd je een ESG-rating exclusief en dus alleen voorbehouden aan de meest duurzame bedrijven? Of zorg je voor een systeem waarbij enerzijds organisaties zichzelf kunnen meten en anderzijds consumenten hen kunnen beoordelen?

Als je een ESG-rating of -certificering ziet als een meetinstrument, kan de organisatie stappen zetten om te verbeteren. De rating zelf heeft geen daadwerkelijke impact. Bij Nexio Projects zijn we ervan overtuigd dat deze ratings een waardevol instrument zijn en slechts het begin van het duurzaamheidstraject van een organisatie. In plaats van organisaties in de schijnwerpers te zetten wegens vervuiling willen we een andere uitdaging stellen. En laten we eerlijk zijn, er zijn organisaties die meer schade aanrichten dan Evian. Echter willen wij de focus leggen op de vraag: Hoe kunnen we bijdragen aan een oplossing in lijn met ‘business as a force for good’? Ons standpunt is dat door organisaties uit te sluiten van het behalen van dit soort certificeringen, we ze ontmoedigen om actie te ondernemen en dat draagt ook niet bij. Maar wat kunnen we wel doen?

Laten we samenwerking bevorderen

Laten we voor de impact eens kijken naar Evian, een van de grootste flessenwatermerken ter wereld. In wezen verkoopt Evian water en Dopper verkoopt flessen.

Dit is vrij voor de hand liggend, maar wat als plastic flessen worden vervangen door herbruikbare waterflessen. Uiteraard is dit geen waterdichte oplossing. Plastic flessen worden op veel grotere schaal geproduceerd dan herbruikbare flessen, en dan zouden we sowieso met een overmatige hoeveelheid, en dus afval, blijven zitten. Toch denken wij dat circulariteit hier toegepast zou kunnen worden om het doel van minder plastic waterflesafval te bereiken. Dopper zou kunnen samenwerken met Evian om hun plastic waterflessen te recyclen tot Dopper flessen. De Dopper is gemaakt van plastic, waarom dit plastic niet op een nog duurzamere manier betrekken door van afval een nieuw product te maken.

Evian zou in samenwerking met Dopper een systeem kunnen opzetten waarbij waterflesjes gevuld kunnen worden met Evian water, in plaats van verkocht te worden in plastic. Deze hervulstations zouden geplaatst kunnen worden in supermarkten, en winkels die normaal Evian verkopen. Deze twee merken zouden hun krachten kunnen bundelen. Evian, de gigant die het is, heeft waarschijnlijk meer geld. Door samen te werken met een organisatie die duurzaamheid in haar DNA heeft verankerd, zouden de twee niet te stoppen zijn.

Beide organisaties zouden een deel van hun winst kunnen doneren om samen te werken met organisaties als Plastic Soup Foundation en Ocean Cleanup. Er zijn veel andere organisaties die het probleem van plasticvervuiling aanpakken. Dopper werkt al aan de financiering van projecten voor schoon drinkwater. Ook hier geldt dat er meer bereikt kan worden door samen te werken.

Wij willen u ook uitdagen om verder te denken dan uw organisatie en na te denken over de wereldwijde drinkwaterproblematiek en te leveren aan landen die geen schoon drinkwater hebben. In plaats van hen te voorzien van afval, voorziet u hen van pompen en Doppers om dagelijks te gebruiken.

Een andere denkwijze

Als je het ons vraagt, kent de duurzame transformatie vele uitdagingen, maar focus op deze 3 als de kern:

 • Techniek
 • Boekhouding
 • Gedrag

Techniek: Er zijn oplossingen die ontwikkeld moeten worden om onze samenleving duurzamer te maken. De technieken die wel al bestaan, moeten op grote schaal worden uitgerold om een betekenisvol verschil te maken. Simpel gezegd, we kunnen niet doorgaan op de manier waarop we de maatschappij momenteel draaiende houden.

Boekhouding: Duurzame oplossingen moeten gefinancierd worden.

Gedrag: Hoewel sommige duurzame oplossingen al bestaan, moet ook het gedrag op grote schaal veranderen. Het push en pull effect komt om de hoek kijken. Zowel voor consumenten als organisaties is een mentaliteitsverandering nodig in de richting van collectief eigenaarschap. In plaats van met het vingertje te wijzen en zich uitsluitend te richten op de activiteiten van individuele entiteiten, moedigen wij de particuliere sector aan om:

 • Samenwerking te bevorderen waar mogelijk;
 • Samen te werken met leveranciers en klanten om scope 3 emissies te verminderen (die kunnen bijdragen aan oplopend tot 90% van de totale emissies van een organisatie);
 • Verantwoordelijkheid te nemen over de grenzen van uw activiteiten heen.

Onze oproep gaat in het bijzonder uit naar Dopper en Evian. Maar we willen ook elke organisatie uitdagen om te zoeken naar oplossingen en synergieën in hun waardeketen.

Anje de Jager, Marketing Lead Nexio Projects