Wie is er niet dol op? Op chocoladerepen, bonbons of chocopasta? Maar helaas komt in West-Afrika nog steeds veel kinderarbeid voor, als gevolg van armoede onder de cacaoboeren. Met steun uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid onderzoekt het bedrijf Export Trading Group (ETG) samen met Oxfam Novib hoe ze het inkomen van Ivoriaanse cacaoboeren kunnen verhogen, en daarmee kinderarbeid kunnen terugdringen.

ETG handelt in grondstoffen, waaronder cacao uit Ivoorkust. André van den Beld is hoofd duurzaamheid cacao bij ETG. “Als de boer niet genoeg verdient, laat hij zijn kinderen meewerken op de cacaoplantage. Een leefbaar inkomen helpt dat probleem op te lossen.”

Leefbaar inkomen

De cacaoboeren in West-Afrika verdienen gemiddeld slechts een derde van het vastgestelde leefbaar inkomen. Soms ligt het zelfs onder de absolute armoedegrens. Een leefbaar inkomen betekent dat er genoeg geld is voor een dak boven het hoofd, voeding voor het hele gezin, gezondheidszorg, kleding, onderwijs voor de kinderen én de mogelijkheid om te sparen. Zo kunnen de boeren bijvoorbeeld seizoensarbeiders inhuren.

ETG heeft de stichting Beyond Beans opgericht om boerenfamilies in West-Afrika te ondersteunen. Met hun innovatieproject EnRoute wil ETG/Beyond Beans deze inkomenskloof dichten met een totaalaanpak. Het bedrijf kijkt ook naar andere gewassen waaronder cashew en koffie. Samen met Oxfam Novib en lokale partners stellen zij verschillende interventies op en onderzoeken de meest effectieve.

Een eerlijke prijs

Er zijn verschillende manieren om te komen tot een leefbaar inkomen. Door premies kan een hogere prijs per kilo cacao worden betaald. En boeren kunnen de cacaoproductie verhogen door het planten van betere zaden, gebruik van kunstmest of betere toegang tot financiële middelen. ETG/Beyond Beans onderzoekt al deze mogelijkheden en bekijkt vervolgens welke mix het meeste inkomen oplevert voor de boeren.

“Alleen zo kunnen we overleven als bedrijf en als sector.”

Van den Beld legt uit dat als een boer niet genoeg verdient, hij er eerder voor kiest om zijn kinderen op het land te laten werken in plaats van ze naar school te sturen. “Als boeren kunnen investeren in de boerderijen en hun productie kunnen verhogen, levert cacaoteelt op de lange termijn een gezonder bedrijf op.” Hierdoor verbetert de levensstandaard van de cacaoboeren.

Het verhaal achter het product

Volgens Van den Beld verdiepen consumenten zich steeds meer in de producten die zij kopen en willen ze het verhaal achter het product weten. “Dat is goed nieuws, want niemand is het eens met kinderarbeid. Ook wij niet als bedrijf. Dus moeten we een product maken dat hier vrij van is. Alleen zo kunnen we overleven als bedrijf en als sector.”