Bedrijven ontkomen er niet meer aan om bewust na te denken over hun strategie en de manier waarop zij zakendoen. Succesvolle duurzame transities zijn noodzakelijk om als bedrijf relevant te blijven. Maar hoe moet je vanuit zakelijk perspectief omgaan met de wereldproblematiek? En hoe neem je je bedrijf mee in de transities die gaande zijn rondom duurzaamheid? Acht principes om hier mee aan de slag te gaan.

1. Erken de noodzaak

Herken en erken de alom aanwezige noodzaak van meervoudige transities, in de maatschappij en in jouw eigen situatie in het bijzonder. Sta open voor de noodzaak tot (het bijdragen aan) radicale verandering gebaseerd op de uitgangspunten van rentmeesterschap (stewardship).

2. Kies voor klimaatneutraal en circulair handelen

Kies principieel voor het voorkomen van schade toebrengen aan ‘people’, ‘planet’ en ‘prosperity’. Doe dat door uit te gaan van klimaatneutraal en circulair handelen en door te kiezen voor zo gezond, veilig, eerlijk en inclusief mogelijk bijdragen.

3. Combineer jouw belangen met de algemene belangen

Vertrek vanuit het dienen van de algemene belangen. Kijk naar de langere termijn en verbindt dit met jouw eigen belangen op de langere en kortere termijn. Doe dat voor het gebied waarin jij gevestigd bent en op een schaalgrootte waar zoveel mogelijk vraagstukken en belangen samen komen. In toenemende mate zal dit op regionale schaal zijn.

4. Ga voor meervoudige waardecreatie

Bouw van daaruit mee aan oplossingen en business proposities met meervoudige waardecreatie.

5. Werk samen in vitale en duurzame ecosystemen

Doe dat niet alleen, maar doe het samen met anderen aan vraag-, aanbod- en overheidszijde. Vorm vitale en duurzame ecosystemen. Trek je daarbij niks aan van hiërarchie of generaties. Meerdere perspectieven zullen je versterken in je probleemoplossende vermogen.

6. Bekijk alles integraal en in samenhang

Benader zaken integraal en in samenhang en dus niet lineair, partieel en solitair. Benut de (nieuwe) mogelijkheden die dit biedt voor maatschappelijke meerwaardecreatie en in het verlengde daarvan ook voor de eigen meerwaardecreatie als business en het verdienen van ‘een gezonde en goede boterham’ (‘profit’).

7. Houd rekening met het speelveld en de wet van de sterkste

Besef: gaan en staan voor duurzame ontwikkeling, draait om meer dan alleen maar C02-reductie. Het is een ‘clash of power and mind’. In iedere maatschappelijke orde geldt de wet van de sterkste. Maak jezelf hier behendig in, waardoor je niet alleen de regels verandert, maar uiteindelijk ook het spel.

8. Jouw commitment is cruciaal voor succes

Het commitment voor iets waardevols biedt de juiste basis voor duurzaam ondernemen. Juist diegenen die duurzaamheid niet primair vanwege financieel gewin oppakken, zijn uiteindelijk degenen die er de meeste opbrengsten mee realiseren.

Prof. dr. ir. André Nijhof, Hoogleraar Sustainable Business & Stewardship Nyenrode Business Universiteit

Zet met ons programma Business & Sustainable Transitions de stap naar duurzaam ondernemen.

Hoe behoud je de continuïteit van je bedrijf en waarborg je tegelijkertijd de maatschappelijke impact? Bedrijven die hun bestaansrecht willen behouden, moeten rekening houden met circulair ondernemen in een snel veranderende wereld.

Met het programma Business & Sustainable Transitions van de Modulair Executive MBA kies je voor een MBA met een specialisatie in duurzame transities. Wil jij je leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen, professioneel groeien in de materie van bedrijfskunde en management én wil je de industrie op duurzame wijze ontwikkelen? Dan is dit de opleiding die bij jou past.

Het programma is opgebouwd uit losstaande, marktgedreven modules die je zelf samenstelt tot een volledige MBA en volgt wanneer het jou uitkomt. Zo las je een pauze in wanneer dat nodig is of volg je meerdere modules als je hier meer tijd voor hebt. Door te kiezen voor de richting Business & Sustainable Transitions zorg je voor een verdieping of verbreding binnen jouw vakgebied.

Lees hier het interview met Judith Balk – de Vries, deelneemster Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions.