Amsterdam en Rotterdam staan respectievelijk op de eerste en tweede plek in de wereldwijde top 100 van duurzame wereldsteden. Amsterdam scoort vooral goed op het gebied van duurzaam vervoer, sociaaleconomische aspecten en bereikbaarheid. De beide steden doen het ook heel goed als we kijken naar de vooruitgang de laatste tien jaar op de gebieden afvalmanagement en waterzuivering.

Dat blijkt uit de zesde editie van de tweejaarlijkse Arcadis Sustainable Cities Index 2024, woensdag uitgebracht door advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. Arcadis meet hierbij honderd wereldsteden op duurzame pijlers: people, planet en profit en kijkt daarnaast sinds dit jaar naar een vierde pijler: progress ofwel vooruitgang. Het onderzoek roept steden op dat zij nog 2000 dagen hebben om duurzaamheidsdoelen van de VN te halen.

Geboekte vooruitgang

Amsterdam en Rotterdam boekten veel vooruitgang de laatste tien jaar, zo blijkt uit de progress-pijler. Amsterdam streeft andere wereldsteden voorbij in de profit-pijler, vooral door de goede inkomensgelijkheid, werkgelegenheid en levensstandaard. In de planet-pijler zijn de sterke scores gebaseerd op het mitigeren van klimaatrisico’s en het aantal elektrische oplaadpunten voor auto’s per duizend inwoners.

Verbeterpunten energieverbruik en kosten OV

Is dan alles helemaal positief? Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten. In ‘onze’ steden zijn het energieverbruik en de kosten van het openbaar vervoer relatief hoog ten opzichte van andere wereldsteden. Een ander punt is het gemak om zaken te doen, waarbij wet- en regelgeving in ons land soms tegenwerkt. We zijn nogal bureaucratisch ingesteld. Verder moet Amsterdam werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Rotterdam kan nog stappen maken in mobiliteit, groen in de openbare ruimte en het vergroten van het aandeel duurzame energie.

Carolien Gehrels, directeur energietransitie bij Arcadis: ‘Steden in de hele wereld zetten in op onder meer de energietransitie om klimaatdoelen te halen. Daarom smeden steden op meerdere niveaus publiek-private samenwerkingen om te verduurzamen en de deadline van 2030 te halen. Amsterdam zette al vroegtijdig in op vooruitstrevend klimaatbeleid in de stad, waarin alle lokale stakeholders een rol spelen. Ons onderzoek laat nu zien dat Amsterdam hier de vruchten van plukt. Dat is iets om trots op te zijn en het is mooi en belangrijk om te merken dat dit vele andere steden inspireert.’

Arrèn van Tienhoven, stedenexpert Rotterdam bij Arcadis: ‘Rotterdam heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in zaken als vergroening, circulaire economie en kwaliteit van de buitenruimte. We zien dit onder meer terug in de ontwikkeling van de acht Stadsprojecten (zoals Hofplein, Hofbogenpark en Getijdenpark Feyenoord). Het onlangs opgestart burgerberaad Klimaat is een vooruitstrevende manier om inwoners te betrekken bij de toekomst van hun stad. Het is duidelijk dat die investeringen zich terugbetalen.’

Top 20 Onderste 20
1 Amsterdam 81 Santiago
2 Rotterdam 82 Mexico City
3 Copenhagen 83 Mumbai
4 Frankfurt 84 Sao Paulo
5 München 85 Delhi
6 Oslo 86 Buenos Aires
7 Hamburg 87 Bangalore
8 Berlijn 88 Hydrabad
9 Warschau 89 Rio de Janeiro
10 Londen 90 Lima
11 Seoul 91 Calcutta
12 Stockholm 92 Bogota
13 Edinburgh 93 Manila
14 Parijs 94 Cairo
15 Dublin 95 Lagos
16 Wenen 96 Kinshasa
17 Brussel 97 Cape Town
18 Singapore 98 Nairobi
19 Shanghai 99 Johannesburg
20 Beijing 100 Karachi