Als mede-initiatiefnemer van de klimaatdoelstellingen, heeft Amazon de ambitie om een CO2 neutraal bedrijf te worden in 2040, 10 jaar voor het klimaatverdrag van Parijs. Om dit doel te bereiken hebben Amazon en Eneco een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Amazon neemt hernieuwbare windenergie af van Eneco, opgewekt in het offshore windpark Hollandse Kust Noord.

De overeenkomst tussen Amazon en Eneco betreft de afname van 130 MW geïnstalleerd duurzaam vermogen. Hiermee zet Amazon wederom een stap richting haar streven om op 100% hernieuwbare energie te opereren in 2025. Aan deze ambitie levert Eneco graag een bijdrage.

De hernieuwbare energie wordt opgewekt door het windpark Hollandse Kust Noord, dat 18,5 kilometer voor de Nederlandse kust wordt gebouwd. CrossWind, een joint venture tussen Shell en Eneco, werkt aan de ontwikkeling van het windpark met 69 windturbines en een totaal geïnstalleerd vermogen van 759MW. Het offshore windpark moet in 2023 operationeel zijn en gaat dan ten minste 3,3 TWh per jaar leveren.

“Amazon heeft duidelijke klimaatambities. Wij zijn er trots op dat wij hier aan kunnen bijdragen door het leveren van duurzame energie, opgewekt in het offshore windpark Hollandse Kust Noord. Deze samenwerking maakt het daarbij mogelijk voor Eneco om te blijven investeren in duurzame energieprojecten en daarmee de energietransitie te versnellen,” aldus Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer Eneco.

Over de klimaatbelofte van Amazon

In 2019 hebben Amazon en Global Optimism samen The Climate Pledge opgericht, een toezegging om 10 jaar eerder de Overeenkomst van Parijs te bereiken en tegen 2040 netto nul koolstof te produceren.
Aanzienlijke investeringen in hernieuwbare energie zijn een cruciale stap om de koolstofvoetafdruk van Amazon wereldwijd te verkleinen. Met 187 zonne- en windprojecten wereldwijd is Amazon ’s werelds grootste zakelijke koper van hernieuwbare energie. Deze projecten hebben een capaciteit van meer dan 6,9 GW en leveren jaarlijks meer dan 20 miljoen MWh aan energie. Ze omvatten 62 wind- en zonne-energieprojecten op utiliteitsschaal en 125 zonnedaken op fulfilmentcentra en sorteercentra over de hele wereld.
In heel Europa omvatten deze investeringen 20 zonnedaken bovenop Amazon- fulfilmentcentra en 16 wind- en zonne-energieprojecten op utiliteitsschaal in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Zweden. Dit is het tweede offshore windproject van Amazon.
Andere investeringen in schone energie omvatten het nieuwe Tallaght District Heating Scheme (stadsverwarmingsprogramma) in de buurt van Dublin, Ierland, dat warmte,die wordt gerecycled uit het onlangs voltooide AWS-datacenter, zal leveren aan de publieke sector, woningen en commerciële klanten.
In het VK onthulde Amazon vorig jaar ook de grootste zonnepaneelinstallatie op een Europese Amazon-locatie. Het gebouw staat gelijk aan 28 voetbalvelden en is uitgerust met meer dan 11.500 zonnepanelen die voldoende elektriciteit opwekken om 700 woningen een jaar lang van stroom te voorzien.