Met de huidige wereldwijde energiecrisis en grondstoffenproblematiek, veroorzaakt door corona en de oorlog in Oekraïne, worden klimaatambities aangescherpt. In Nederland kan daaraan de bouw- en landbouwcrisis worden toegevoegd. Dat kritisch kijken naar deze ambities gebeurt soms noodgedwongen, omdat de (productie)kosten niet meer zijn op te brengen. Soms, omdat men nu pas echt de noodzaak inziet van het nemen van besparings­maatregelen op het gebied van energie en uitstoot. ABB heeft het daar niet op laten aankomen. Al in 2020, tijdens de coronacrisis, werd de ‘Mission to Zero’ opgesteld, met als doelstelling in 2030 alle vestigingen van ABB in de wereld CO2-neutraal te maken.

We spreken met Ali el Abbassi, site manager van de productielocatie in Ede. Hier worden miljoenen inbouwdozen en duizenden groepenkasten geproduceerd, bijna uitsluitend  voor de Nederlandse bouwmarkt. De manier waarop El Abbassi over de ambitieuze doelstellingen praat, getuigt van optimisme: “Ook ik heb kinderen, en we doen het allemaal voor die komende generaties. Daar wil niet alleen ik, maar ons hele team graag aan bijdragen. We voelen dat niet als een opgave, maar als een plicht”. In Ede werken 15 personen op kantoor en 60 in de fabriek; in totaal met maar liefst 15 verschillende nationaliteiten.

Bottom-up

Hij vervolgt: “In zo’n grote organisatie als ABB met wereldwijd ruim 100.000 medewerkers op 100 verschillende locaties, lijkt het al snel dat alles van bovenaf wordt opgelegd. Die ambitie uiteraard wel, maar wij hebben zelf gevraagd of we al in het begin van het Mission to Zero aan dat programma konden meedoen. In september 2020, midden in een lock-down in de corona-tijd”. Waar El Abbassi in het vervolg van het gesprek op wijst, is dat hij altijd iedereen bij de doelstellingen en de maatregelen wil betrekken. “We hebben geleerd dat het vanaf het begin meenemen van al je medewerkers, belangrijk is voor het draagvlak van alle verande­ringen en dat er dan sneller wordt meegedacht in betere en praktische oplossingen. Je kunt nu eenmaal niet alles van tevoren in een plan uitwerken. We pretenderen als ABB dan ook niet de wijsheid in pacht te hebben. Immers, in de praktijk kom je hindernissen tegen die misschien niet te voorzien waren. Die moet je wel wegnemen. En daar heb je iedereen bij nodig”, aldus El Abbassi.

Partners noodzaak

Het tweede punt waar El Abbassi ons op wijst, is dat de vele business units van ABB weliswaar veel hulp konden bieden en producten konden leveren, maar zonder partners was dit project nooit goed van de grond gekomen. Hij noemt Equans die de energie-audit (EED) voor zijn rekening nam. Verder was de partnership met de twee systemintergrators

van groot belang en was een goede verstandhouding met de gemeente Ede en de provincie Gelderland noodzakelijk. El Abbassi: “ABB heeft zelf heel wat technologische kennis in huis, maar zonder partners zou dit traject veel moeizamer geweest zijn. Zij brachten extra technische kennis in, weten ook wat er lokaal speelt en wie je bij een gemeente of provincie moet aanspreken om sneller stappen te kunnen maken.

Lerende organisatie

Het is niet gebleven bij het inschakelen van partners en het betrekken van alle medewerkers bij deze Mission to Zero. ABB gaat in Nederland een campagne starten met de titel ‘Naar zero C02 – Ga je mee?’ Daarmee roept ABB leveranciers, klanten, maar ook andere partijen op om mee te denken over de doelstelling om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, en het even zo belangrijke issue om zoveel mogelijk energieverbruik te reduceren. Lokaal heeft men op dat gebied al veel gerealiseerd en zijn er concrete plannen voor verbetering. ABB wil die opgedane kennis en leerpunten graag delen, maar vraagt tegelijkertijd aan de markt én aan de bedrijven op het bedrijfsterrein in Ede om meer in gang te zetten. Bij het eerste denkt men aan de verduurzaming van de fabriek, die nu nog label G heeft. En voor het tweede denkt men aan een soort platform van kennisdeling en -uitwisseling waarbij gemeente, provincies, bedrijven op het bedrijfsterrein, en andere partners voor zullen worden uitgenodigd.

El Abbassi: “Samen bereik je veel meer. Stel je bijvoorbeeld voor dat een bedrijf een groot magazijn heeft, met slechts een klein kantoor. Zo’n bedrijf plaatst misschien geen zonnepanelen, of slechts enkele tientallen, omdat die ruimschoots in de eigen behoefte kunnen voorzien. Bij ons liggen er nu 1.250 zonnepanelen op ons magazijn, maar dat dekt slechts 7% van onze elektriciteitsbehoefte. Wat zou het mooi zijn, als een ander bedrijf zijn dak vol legt met zonnepanelen, en dat wij zo gezamenlijk aan een lokale, duurzame stroomvoorziening kunnen komen. Maar de huidige regelgeving verbiedt het doorleveren van elektriciteit aan elkaar. Daar wil ik graag over brainstormen, ook met de gemeente en provincie. Niet over waarom iets niet kan, maar op welke wijze we het wel kunnen waarmaken.”