Albert Jaap van Santbrink is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting De Noordzee. Hij was o.a. voormalig directeur van Terre des Hommes en leidde daarna een eigen coach- en adviespraktijk. Albert Jaap start per 1 september.

Tjerk Wagenaar, voorzitter van de Raad van Toezicht: “We zijn zeer verheugd dat Albert Jaap de komende jaren zijn talenten gaat inzetten voor de Noordzee. Hij brengt rijke ervaring mee als marketeer, bruggenbouwer van unieke diverse netwerken en verbinder van mensen en organisaties, waaronder Terre des Hommes, KPMG Sustainability en SOS Kinderdorpen. Deze kennis en leidinggevende ervaring gaat Stichting De Noordzee inzetten om de energie-, voedsel- en natuurtransities duurzaam te realiseren, in samenwerking met overheden, visserij, energiemaatschappijen en alle andere gebruikers van de Noordzee. Met zijn achtergrond kan hij ervoor zorgen dat de zee in de harten van alle Nederlanders komt. En bovenal zal hij zich samen met collega-natuurorganisaties inzetten voor een gezonde mariene natuur van de Noordzee. We wensen hem en de medewerkers van de stichting veel succes en vreugde toe.”

Albert Jaap volgt Floris van Hest op, die sinds 2015 directeur-bestuurder was van Stichting De Noordzee. Van Hest wordt per 1 september directeur-bestuurder van Vogelbescherming Nederland. Wagenaar: “Floris draagt een professionele en zeer gezonde organisatie over. We zijn hem dankbaar voor zijn verdiensten en wensen hem succes bij Vogelbescherming Nederland”.

Albert Jaap van Santbrink: “Ik ervaar het als een eer en tegelijkertijd als grote verantwoordelijkheid om te werken aan een schone en gezonde Noordzee. De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Duurzaam beheer en gebruik is van vitaal belang en urgent, voor onze generatie en die daarna. Stichting De Noordzee vraagt hier de volle aandacht voor. Met veel energie en enthousiasme wil ik voortbouwen op wat al is gerealiseerd zoals recent het Noordzeeakkoord en het programma De Rijke Noordzee. In samenwerking met andere organisaties verwacht ik de komende jaren belangrijke bijdragen te leveren aan zorgvuldig beheer en gebruik van dit ecologische erfgoed. Dat is hard nodig.”

Over Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee is al 40 jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Stichting De Noordzee richt zich op vier doelen: Ruimte voor natuur, Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werkt Stichting De Noordzee aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen op de Noordzee.