Welke producent of welk product is beter voor het milieu? Dat is de vraag die steeds meer leeft onder retailers en consumenten in Europa. Op dit moment ontbreekt het nog aan een EU-erkende gestandaardiseerde methode voor een milieufootprint van sierteeltproducten. De komst van de FloriPEFCR (Flori Product Environmental Footprint Category Rules) brengt hierin verandering.

In navolging van het in 2020 gepresenteerde rapport Hortifootprint Category Rules werkt een consortium van bedrijven, met daarin onder andere Wageningen University & Research en Royal FloraHolland, nu aan Europese rekenregels voor het berekenen van de milieufootprint van sierteeltproducten: de FloriPEFCR.

Wat is de FloriPEFCR?

De Product Environmental Footprint (PEF) is een op Life Cycle Assessment (LCA) gebaseerde methode en bevat eenduidige standaardrekenregels voor 16 impactcategorieën bij de berekening van de milieufootprint. Per productcategorie zijn gespecificeerde rekenregels uitgewerkt, zoals milieu-impact van productie op klimaat, landgebruik en uitputting van hulpbronnen. Deze methode houdt rekening met de milieueffecten van een eenheid van een product, vanaf de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product. Naar verwachting wordt de PEF de referentiemethode die de Europese Commissie gaat gebruiken.

Doel FloriPEFCR

Het doel van de FloriPEFCR is om de basis te leggen voor geverifieerde en betrouwbare duurzaamheidsclaims en om greenwashing van bedrijven te voorkomen. Het zorgt voor betrouwbare resultaten, vergelijkbare uitkomsten en een gelijk speelveld. Vergelijkbaarheid is immers alleen mogelijk als de resultaten op dezelfde rekenregels zijn gebaseerd. Dus het vergelijken van appels met appels en niet met peren. De FloriPEFCR maakt een eerlijke systematische vergelijking tussen verschillende snijbloemen en tussen verschillende potplanten mogelijk.

Score zichtbaar bij aankoop

Het beoogd projectresultaat is een volledige EU-erkende FloriPEFCR voor snijbloemen en potplanten, waarvan de publicatie begin 2023 wordt verwacht. De ontwikkeling van een standaardmethodiek helpt de sierteeltsector om de huidige inspanningen op het gebied van duurzaamheid te concretiseren. Het helpt bedrijven om, binnen haar toeleveringsketen, inzicht te krijgen in de milieu-impact en te bepalen hoe zij deze kan verbeteren. Als er uiteindelijk een FloriPEFCR-score per product bepaald is, geeft dit ook de mogelijkheid om het voor consumenten op een eenvoudige manier tijdens het aankoopproces zichtbaar te maken, bijvoorbeeld op het etiket. Duurzaamheid is namelijk voor consumenten een moeilijk en abstract begrip. Het is daarom nodig om het niveau van duurzaamheid van producten aan te geven. Anders is het lastig voor consumenten bewust een duurzaam product boven een niet-duurzaam product te kiezen.

Kansen voor u met FloriPEFCR

Het berekenen van een milieufootprint begint bij het verzamelen van data. Het gaat onder andere over het gebruik van uitgangsmateriaal, substraat, gewasbescherming, energie en ook de distributie naar de klant. De resultaten zijn een vertrekpunt om inzicht te krijgen wat nu de milieu-afdruk is van uw product. Het zorgt niet alleen voor bewustwording, maar laat ook zien welke verbetermogelijkheden er nog zijn. Met het verduurzamen van processen kan immers ook geld bespaard worden. Een eigen ‘klimaatscore’ biedt u ook de kans u meer individueel te onderscheiden.