AkzoNobel, DSM, Google en Philips maken vandaag bekend dat ze een samenwerkingsverband aangaan voor de gezamenlijke inkoop van duurzame elektriciteit voor een deel van hun activiteiten in Nederland. Gezien de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen hebben de vier bedrijven twee jaar geleden dit consortium opgericht om gezamenlijk de mogelijkheden op de markt te verkennen. Een nieuwe benadering voor bedrijven om overeenkomsten te sluiten voor de inkoop van duurzame energie.

Een eerste stap in deze langlopende samenwerking is de overeenkomst tussen AkzoNobel, DSM, Google en Philips voor de inkoop van in totaal 350.000.000 kWH van het Windpark Krammer, zodra dit in 2019 in bedrijf wordt genomen. Dat volume staat gelijk aan het jaarverbruik van 100.000 huishoudens. De overeenkomst is niet alleen essentieel voor de financiering van het windpark, maar ook voor de duurzame ambities van de vier bedrijven.

Het is de eerste keer dat in Nederland een groep multinationals samenwerkt met burgers, waarbij in feite de consumenten de leverancier zijn en de bedrijven de afnemer. 

AkzoNobel wordt alom erkend als leidend op het gebied van duurzaamheid. Het consortium vormt een welkome kans om het gebruik van duurzame energie verder uit te breiden en te blijven zoeken naar manieren om met minder meer te doen. “We zijn er trots op onderdeel te zijn van toekomstig duurzaam energiebeleid”, aldus Knut Schwalenberg, directeur AkzoNobel Nederland. “Dit samenwerkingsverband laat zien dat innovatie niet ophoudt bij productontwikkeling. Het houdt ook in dat er naar nieuwe manieren van samenwerking moet worden gezocht en het is bovendien illustratief voor ons eigen streven om nog duurzamer te worden. Door gemeenschappen te ondersteunen helpen we bovendien onze steden om meer gebruik te maken van groene energie, schoner en leefbaarder te worden.”

“Dit is een unieke samenwerking die perfect past bij DSM waar duurzaamheid in de kern van de strategie zit. Hier hebben burgers het initiatief genomen om lokaal duurzame energieopwekking te ontwikkelen; voor zichzelf en voor een consortium van vier grootverbruikers van energie, waaronder DSM. Een interessant win-win model, omdat sterk geëngageerde burgers, industriële gebruikers, windparkontwikkelaars en de Nederlandse duurzaamheidsdoelstelling er allemaal van profiteren”, aldus Atzo Nicolaï, president DSM Nederland. “Op deze manier duurzame elektriciteit inkopen draagt bij aan het realiseren van het doel dat DSM zich heeft gesteld om in 2025 ten minste de helft van haar ingekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen. Om het doel uit het klimaatakkoord van Parijs – terugdringing van de temperatuurstijging tot onder de 2°C – te realiseren, is het van het grootste belang om de krachten te bundelen en te komen tot innovatieve manieren van samenwerken, waar het Windpark Krammer een voorbeeld van is.”

“Duurzaamheid staat hoog op onze agenda en we zijn verheugd te kunnen samenwerken met drie andere toonaangevende multinationals om het gebruik van duurzame energie in Nederland te bevorderen”, zegt Francois Sterin, directeur Global Infrastructure bij Google. “Google opereert al sinds 2007 CO2-neutraal en ons streven is om voor 100% van onze activiteiten duurzame energie te gebruiken. Ons datacenter in Eemshaven dat later dit jaar zal worden geopend, zal volledig op duurzame energie draaien.”

Hans de Jong, CEO van Philips Benelux: “Philips heeft ambitieuze doelen gesteld voor 2020 met het duurzaamheidsprogramma ‘Healthy People, Sustainable Planet’. CO2-neutraal werken is een belangrijk doel bij onze activiteiten.  Ons streven is daarom om uitsluitend duurzame elektriciteit te gebruiken. Deze overeenkomst is een nieuwe stap in de goede richting om dat doel te realiseren. Windpark Krammer biedt ons de mogelijkheid om windenergie in te kopen; een geheel nieuwe benadering. Het maakt me trots om met collega-bedrijven te kunnen samenwerken in deze primeur voor Europa. Het is een perfect voorbeeld van de integratie van circulaire principes.”

Tijmen Keesmaat, directeur van Windpark Krammer: “Dit is een fantastisch prestatie. Toen we acht jaar geleden aan dit project begonnen, stond ons niet voor ogen dat we naast onze leden ook multinationals van duurzame energie zouden kunnen voorzien. Wat het vooral bijzonder maakt, is dat we rechtstreeks aan eindgebruikers leveren, dus niet via een derde partij. Deze samenwerking voegt een compleet nieuwe dimensie toe aan de energietransitie, en we zijn er trots op dat we een rol kunnen spelen in het nieuwe energielandschap.”