Samen met Ton de Kock van Océ presenteerde Huiskes de resultaten van een voorstudie die Berenschot, FME en SenterNovem in samenwerking met vijf bedrijven hebben uitgevoerd. Behalve Ahrend en Océ namen daaraan ook FEI company, Nedcar en Panalytical deel. Doel van deze studie was voor de high-techsector de route uit te stippelen die moet leiden tot een duurzame, gesloten high-techketen in 2030. “Het sluiten van de productieketens is daarvoor een essentiële voorwaarde”, zo stelde Huiskes. “Dan is het mogelijk producten die hun levenscyclus hebben beëindigd, terug te halen en te demonteren zodat de onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden. Door producten tussentijds aan te passen, gaan ze langer mee en blijven ze langer in de keten. Het ontwerpen van een product staat in de toekomst dus verplicht gelijk aan het ontwerpen van product, proces én de gehele keten.”

Rol toeleveranciers
Voor leveranciers heeft deze ontwikkeling grote gevolgen, voorspelde Huiskes. “Van toeleveranciers wordt niet alleen verwacht dat ze constructief meedenken om duurzaam te kunnen innoveren, maar hun organisatie zal ook een slag moeten maken, bijvoorbeeld naar reverse logistics: het terughalen en demonteren van producten en het hergebruik van materialen. Ook zullen ze in staat moeten zijn aan te geven welke materialen en wat voor soort, liefst duurzame, energie ze hebben gebruikt om een onderdeel of component te maken.”

“Bij het op innovatieve wijze realiseren van een duurzame toekomst is een rol weggelegd voor alle soorten bedrijven”, zei Huiskes. “Op dit moment zijn het vaak juist de kleinere toeleveranciers die met vernieuwende ideeën komen, of van start-ups van universiteiten. Vaak zijn dat bevlogen ondernemers die flexibel de slag kunnen maken van nieuwe technologische mogelijkheden naar praktische toepassingen.”

“Samen doen we bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe materialen en de mogelijkheden om tot nieuwe, duurzame toepassingen te komen. Uiteindelijk moet dat leiden tot nieuwe producten en diensten, waardoor de gezamenlijke inspanningen voor de hele keten goed uitpakken.”

“Als gevolg van deze ontwikkeling zullen nieuwe businessmodellen ontstaan”, verwacht de innovatiemanager. Duurzaam ondernemen leidde voor Ahrend al tot meerdere nieuwe concepten, waaronder Ahrend Perfect Seating, Green Lease, Clean Seat en Duurzaam Inrichten. Ook Ahrend Next Life is een goed voorbeeld: de gebruiksduur van kantoormeubilair kan worden verlengd door materiaalketens te sluiten, doordat er hergebruik en gecontroleerde recycling plaatsvindt. Zowel kantoormeubilair als onderdelen kunnen voor hergebruik geschikt worden gemaakt. Huiskes: “Het voordeel hiervan is dat de total cost of ownership voor onze klanten aanzienlijk wordt verlaagd, het milieueffect met 25 procent of meer afneemt, en dat we zowel het design als de functionaliteit van het kantoormeubilair aan de veranderende gebruikerswensen kunnen aanpassen.”

Om het ‘nieuwe denken’ goed tussen de oren van toeleveranciers te krijgen, heeft Ahrend onlangs een leveranciersdag georganiseerd en haar plannen toegelicht in het recent geopende International Center for Sustainable Excellence (ICSE) te Eindhoven. Huiskes: “Bedrijven begrijpen nu wat we willen en gaan als gevolg daarvan anders tegen hun eigen processen aankijken. Zij denken na over de vraag wat zij kunnen doen om een bijdrage te kunnen leveren. Het gaat erom dat je dit traject met z’n allen ingaat en dat duurzaamheid meer dan de som der delen wordt.”