De Europese winkelketens van Ahold Delhaize hebben open-source klimaathubs gelanceerd. De hubs dienen als online platforms waar leveranciers inzicht kunnen krijgen in hun CO2-uitstoot. Daarnaast kunnen ze meer te weten komen over onze inzet om uitstoot te verminderen en toegang krijgen tot hulpmiddelen om het proces van aanpak en rapportage te navigeren. Het initiatief maakt deel uit van het scope 3 decarbonisatiepad van Ahold Delhaize dat betrekking heeft op de CO2-uitstoot in onze waardeketen.

Duizenden leveranciers, honderdduizenden producten

De hubs zijn open-source platforms om leveranciers te ondersteunen bij het stap voor stap starten van hun decarbonisatietraject, en bevatten instructievideo’s en links naar externe bronnen zoals het Greenhouse Gas Protocol en het Science Based Target-initiatief (SBTi).

Jan Ernst de Groot, CLO & CSO Ahold Delhaize: “Onze waardeketen is een complex systeem met duizenden leveranciers, producenten en boeren over de hele wereld die honderdduizenden producten leveren. Deze producten en de bijbehorende verpakkingsmaterialen zijn op hun beurt weer samengesteld uit materialen en ingrediënten van andere leveranciers. Het in kaart brengen van de uitstoot van al deze producten en materialen is een grote uitdaging, waarvoor we de input van onze partners nodig hebben. De klimaathubs zijn een geweldige manier om onze leveranciers aan te moedigen hun uitstoot bij te houden en te verminderen.”

Doelstellingen voor emissiereductie

Ahold Delhaize heeft CO2-emissiereductiedoelstellingen vastgesteld voor scope 1, 2 en 31, in lijn met de doelstelling van de VN om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Onze scope 1- en scope 2-doelstellingen zijn gevalideerd door SBTi en onze scope 3-doelstelling wordt momenteel gevalideerd.

Het grootste deel van de uitstoot in de waardeketens van de merken is afkomstig van de producten en diensten die we inkopen bij leveranciers (88,1% van de scope 3-emissies2). Via de SBTi laten we leveranciers toe om emissiereductiedoelstellingen te bepalen. Deze emissiereductieverplichtingen zijn gericht op het versnellen van verbeteringen in de veehouderij, de inkoop van grondstoffen, verwerking, transport, verpakking, ontbossing, vermindering van voedselafval en landbouwpraktijken. Met deze acties kan het merendeel van de scope 3-uitstoot van Ahold Delhaize tegen 2030 worden aangepakt.

Alle lokale klimaathubs zijn nu live

Wouter Kolk, CEO Ahold Delhaize Europe & Indonesia: “Wat aanvankelijk begon als een initiatief van Albert Heijn, werd snel aangepast door Delhaize en kwam uiteindelijk terecht bij onze merken in heel Europa. Dit is een geweldig voorbeeld van de lokale samenwerking tussen de merken en hoe we van elkaars best practices kunnen leren.”

Sinds eind 2023 zijn alle lokale klimaathubs voor de Europese retailbanners live – waaronder Albert, Albert Heijn, Alfa Beta, Delhaize België, Etos, Gall & Gall, Maxi en Mega Image. Het doel is om deze klimaathubs voortdurend verder te ontwikkelen om leveranciers zo goed mogelijk te ondersteunen.