Royal Agrifirm Groep, een Nederlandse coöperatie waar zo’n 10.000 boeren en telers bij zijn aangesloten, en het Nederlandse biotechnologiebedrijf ChainCraft starten een strategische samenwerking rondom het upcyclen van bio reststromen. ChainCraft ontwikkelde een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om middellange-ketenvetzuren (MCFA’s) te maken vanuit bio reststromen uit de agrifood industrie. Dit gebeurt door gebruik te maken van natuurlijke fermentatieprocessen.

Langdurige strategische samenwerking

MCFA’s zijn essentiële ingrediënten voor veevoer: ze geven een boost aan diergezondheid via het maagdarmkanaal en bieden ook antivirale voordelen. Na uitgebreide proeven op het gebied van efficiëntie en veiligheid, heeft Agrifirm deze voordelen gevalideerd. ChainCraft en Agrifirm kondigen nu een langdurige strategische samenwerking aan voor de afname van deze duurzame MCFA’s.

Duurzame voordelen

Deze samenwerking toont de inzet van beide organisaties voor een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties en biedt verschillende voordelen voor zowel boer, dier, maatschappij als consument. De duurzame upcycling van lokale organische reststromen tot waardevolle veevoeringrediënten levert efficiënter (en dus minder gebruik van) voer op, heeft een positieve impact op de gezondheid van het dier, en uiteindelijk ook de consument. Door met deze biogebaseerde vetzuren, gemaakt van organische reststromen, af te stappen van het gebruik van fossiele olie en palmolie wordt de uitstoot van broeikasgassen significant gereduceerd. Zo biedt deze samenwerking boeren en integraties een toekomstbestendig voedingsconcept en resultaat tegen competitieve kosten.

Johan de Schepper, Chief Innovation Officer van Agrifirm “Terwijl we continu bezig zijn om de bestaande business duurzamer te maken, is het voor ons net zo belangrijk om tegelijkertijd te werken aan innovatieve, circulaire oplossingen voor in de toekomst. Agrifirm en ChainCraft delen dezelfde visie over het bouwen aan oplossingen voor een circulaire economie, die onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en palmolie.”

Niels van Stralen, Director & Co-Founder van ChainCraft “De samenwerking met Agrifirm bevestigt eens te meer de technische en economische haalbaarheid van ons innovatieve en duurzame concept. We staan echter pas aan het begin van de transitie om de industrie volledig fossiel en palmolie vrij te maken en zullen onze productiecapaciteit daarom de komende jaren aanzienlijk gaan opschalen.”