Agrifirm is lid geworden van ‘Sustainable Agriculture Initiative Platform’ (SAI Platform). SAI Platform bestaat uit voornamelijk grote internationale voedselproducenten en ondersteunt de ontwikkeling van duurzame landbouw. Met het lidmaatschap van Agrifirm wordt een verbinding gerealiseerd tussen voedselproducenten en boeren en telers. 

Praktische standaarden en rekenmethodes
“We zien steeds meer dat grote voedselproducenten boeren en telers vragen stellen over duurzaamheid op het boerenerf”, legt Ruud Tijssens, directeur Corporate Affairs van Agrifirm, uit. “Als het gaat om de carbon footprint van zowel plantaardige als dierlijke producten, wordt van duurzame telers en veehouders verwacht dat zij hun prestaties monitoren met behulp van robuuste rekenmethodes. Er bestaan echter verschillende methodes om de juiste gegevens te verzamelen en onze klanten komen met vragen hierover bij Agrifirm.” SAI Platform ontwikkelt wereldwijd geldende standaarden en rekenmethodes om kwalitatieve informatie te verzamelen over duurzaamheid. Agrifirm onderschrijft het belang hiervan en wil haar kennis van het boerenerf inzetten om tot praktisch toepasbare methodieken te komen.

Verbindingen in de voedselketen
SAI Platform ziet het lidmaatschap van Agrifirm als een belangrijke stap. Peter Erik Ywema, directeur van SAI Platform: “Het is belangrijk om Agrifirm aanwezig te hebben als praktische verbinding naar de landbouw zelf. SAI Platform groeit hard in ledenaantal en in erkenning van de ontwikkelde hulpmiddelen, maar het is een uitdaging om met de informatie, hulpmiddelen en gewenste ontwikkelingen het erf te betreden. Ik hoop ook met de boeren van Agrifirm kennis te maken en zo meer verbindingen in de keten te realiseren.”