“Nauwelijks allochtonen in de top van ‘BV Nederland’‘ bleek vorig jaar uit onderzoek van de media. Het aandeel allochtonen in het hoger management is blijven steken op hooguit 2 procent, terwijl kleurrijk talent op de arbeidsmarkt toeneemt.

Deze ondervertegenwoordiging is de aanleiding geweest voor het nieuwe platform, Agora. Een samenwerkingsverband tussen multiculturele netwerken en professionals vanuit ABN AMRO, Delta Lloyd, EY, ING, NS, PwC en UWV.  Agora zet zich in voor het optimaal benutten van talenten met diverse culturele achtergronden binnen organisaties. Dit doet zij enerzijds door het talent een podium te bieden en bewust(er) te maken van hun eigen kwaliteiten. Anderzijds door als klankbord te fungeren voor organisaties rondom processen en interventies om de in- en doorstroom van multicultureel talent te bevorderen. 

Organisaties van morgen kunnen alleen succesvol zijn als zij op alle lagen een afspiegeling zijn van het arbeidspotentieel in de samenleving. Door de handen ineen te slaan beoogt Agora meer draagvlak en daadkracht op dit vraagstuk.

De lancering van Agora vindt vanavond plaats op de Zuidas in Amsterdam. Dit gebeurt in de vorm van een open dialoog met RvB leden, (top)managers en multiculturele professionals vanuit o.a. ABN AMRO, Delta Lloyd, EY, ING, NS, PwC en UWV. De centrale vraag is: Wat is er nodig om culturele diversiteit ook in hogere lagen binnen organisaties te realiseren? “We moeten het met z’n allen doen. Niet alleen door erover te praten, maar door daadwerkelijk actie te ondernemen. We hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid”. Aldus Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. 

De oprichters zijn gedreven: “Het unieke van Agora is dat dit het eerste platform is dat zich richt op de in- en doorstroom van kleurrijk talent door een bottom-up benadering vanuit de aangesloten organisaties. Wij roepen andere organisaties op om zich ook aan te sluiten bij Agora”. Aldus Cemil Yilmaz, één van de oprichters.