De SER en de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) hebben een FAQ-document opgesteld ter ondersteuning van ondernemingen bij de totstandkoming van de duurzaamheidsrapportage.

De SER zet zich in voor verduurzaming van de ondernemingen en de waardeketen en debevordering van de verplichte duurzaamheidsrapportage. In de SER-adviezen over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen komt het belang van transparantie en rapportage steeds terug. De SER vindt het daarom belangrijk om zoveel mogelijk partijen hierover te informeren en bij te betrekken.

De RJ zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit van de externe verslaggeving van ondernemingen in Nederland, waaronder het duurzaamheidsverslag als belangrijk onderdeelvan het bestuursverslag. De RJ geeft concreet invulling aan zijn doelstelling door het publiceren van ‘Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving’ en ‘RJ-Uitingen’. Daarnaast brengt de RJ gevraagd en ongevraagd advies uit aan de overheid en andere regelgevende instanties zoals de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Het doel van het document is om de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de daarmee verbonden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) te verduidelijken. Veel voorkomende vragen met antwoorden zijn per onderwerp te vinden.