Diverse partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben een circular commitment ondertekend om gezamenlijk op regionaal niveau in te zetten op hergebruik en hoogwaardig terugbrengen van reststromen in de kringloop. Naast AEB en Meerlanden die recylcing van e-waste verder brengen, nemen ook Exter en de Amsterdam Green Campus het initiatief om gezamenlijk agrifood reststromen hoogwaardig te verwerken.

Met de Circular commitments – die werden gesloten tijdens het ‘#1 Circular Commitment event’, op initiatief van de Amsterdam Economic Board – wordt bovendien een oproep gedaan aan het bedrijfsleven in de MRA om aan te sluiten.

De Metropoolregio Amsterdam heeft unieke mogelijkheden om circulaire hub van producten en grondstoffen te worden. Daarom wil ze zich in Europa profileren als koploper op het gebied van de grondstoffentransitie. Het aantal materiaalstromen in de Metropoolregio Amsterdam dat nu als afval wordt verbrand of laagwaardig wordt verwerkt is groot. Voor de hand ligt het om afvalstromen die in grote volumes afgedankt worden, milieubelastend zijn en grote economische potenties hebben, gereed te maken voor hoogwaardiger recycling. De Amsterdam Economic Board heeft samen met de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam een grondstoffentransitie programma opgezet waarbij negen reststromen zijn geïdentificeerd waar het potentieel ter verbetering groot is.

Ewasteen Agri-food reststromen zijn twee van de negen prioritaire stromen waarvoor – samen met kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven – plannen worden ontwikkeld onder welke voorwaarden een transitie naar hoogwaardige recycling economisch rendabel wordt.

De Amsterdam Economic Board wil hiermee de overgang naar een circulaire economie versnellen. Dit levert marktkansen op, nieuwe banen, kennis, kostenbesparing en onafhankelijkheid van grondstoffen. De Board stimuleert partijen in de regio om nieuwe allianties aan te gaan. Daarnaast maakt de Board circulair inkopen mogelijk door circulaire bedrijvigheid te stimuleren en ondernemerschap te versterken. De Board faciliteert sessies waarin partijen ervaringen kunnen delen en gezamenlijk kunnen leren.

De essentie van circulair inkopen is dat de inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten. Circulair inkopen zorgt ervoor dat er vraag wordt gecreëerd in de markt (of afname gegarandeerd) waardoor investeringen makkelijker van de grond komen voor nieuwe producten.

Om in 2025 tot de top 3 van meest innovatieve regio’s in Europa te horen, werkt de Amsterdam Economic Board samen met koplopers uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen aan een groene, slimme en gezonde Metropoolregio Amsterdam. Daarbij focust de Board met haar realisatiekracht de komende jaren op innovaties voor vijf grootstedelijke uitdagingen: – Gezondheid – Mobiliteit – Digitale Connectiviteit – Circulaire Economie – Talent voor de Toekomst. Kijk voor meer informatie op: www.amsterdameconomicboard.com