Op 18 juni lanceerde Foodvalley het Upcycled4Food Initiatief tijdens de internationale “Towards Halving Food waste in Europe” conferentie. Samen met een groep koplopers uit de gehele waardeketen in de agrifood sector is de ambitie uitgesproken om geupcyclede voedselproducten en -ingrediënten het ‘nieuwe normaal’ te gaan maken voor producenten, supermarkten en food service partijen in hun productontwikkelings-, inkoop-en verkoopprocessen.

Dit initiatief is ontstaan uit het Position Paper “Upcycled Food and Ingredients” dat op 18 juni is gepubliceerd op de Foodvalley website. Bijna 50 partijen, betrokken vanuit Foodvalley’s Upcycling Community en verschillende experts afkomstig uit organisaties rondom de agrifood keten, zoals wetenschap, financiële instanties en marktonderzoeksbureaus, werkten nauw samen aan deze publicatie. Het Paper bevat visies en ambities voor het optimaler benutten van reststromen in de agrifood keten.

De publicatie benoemt uitdagingen en kansen in de groeiende markt voor upcycled voedingsmiddelen en -ingrediënten. Het draagt breed gedragen ambities voor gewenste acties door verschillende stakeholders voor, zoals overheden, investeerders, retailers, foodservicebedrijven, ingrediënten- en voedingsmiddelenproducenten. Gesteld wordt dat wanneer iedere speler in en rondom de keten bewust is van zijn rol en de rol van andere relevante spelers, de samenwerking op het optimaal benutten van reststromen binnen de agrifood keten velen malen impactvoller wordt.

Upcycled4Food Initiatief

Het Position Paper vormt een stevig fundament onder toekomstige vervolgacties om geüpcyclede voedselproducten en -ingrediënten het nieuwe normaal te maken. De eerste stap die direct wordt gezet is het lanceren van het Upcycled4Food initiatief dat zich richt op het verbeteren van de afzetmogelijkheden. Dit initiatief is bedoeld om nieuwe samenwerkingen in de keten tot stand te brengen die resulteren in nieuwe innovatieve voedselproducten en -ingrediënten. Daarmee wordt beoogd dat de productie, inkoop en het aanbod van geüpcyclede voedselproducten en -ingrediënten door voedingsmiddelenproducenten, foodservice bedrijven en retailers ‘het nieuwe normaal’ wordt. Het doel is een beweging te creëren waarbij steeds meer van dit soort bedrijven in de keten deze ambitie omarmen en zich aansluiten.

Bedrijven die de ambitie van dit initiatief delen worden daarom van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit startende initiatief van samenwerkende partijen en kunnen zich aanmelden bij Foodvalley via het contactformulier.

Duurzame toekomst bevorderen

Foodvalley speelt als practice leader een essentiële faciliterende en aanjagende rol in de transitie van een lineair naar circulair agrifood systeem. Jolijn Zwart-van Kessel, innovatielead bij Foodvalley legt uit: “Door onvermijdbare reststromen uit de agrifood keten opnieuw in voedsel en -ingrediënten toe te passen, hoeft er simpelweg minder voedsel geproduceerd te worden en neemt de druk op klimaat en natuurlijke hulpbronnen af. Ondanks dat er technologisch al veel kan, is er nog veel nodig om zowel het aanbod als de vraag van geüpcyclede voedsel en -ingrediënten te verhogen. We zijn daarom ontzettend trots dat we samen met een groep enthousiaste partners de ambitie die we in het Position Paper hebben omschreven, nu binnen ons UPcycled4Food initiatief omzetten in concrete acties. We nodigen meer partners uit zich aan te sluiten om deze beweging naar ‘Upcycling het nieuwe normaal’ te laten groeien.”

Nicole Timmerman, Business Developer Circular Duynie Group: “Duynie’s visie is om een circulair agrifoodsysteem mogelijk te maken, waarbij grondstoffen optimaal worden benut. Hoe we dit doen? Door nevenstromen uit de voedsel-, drank- en biobrandstofindustrie zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Het terugbrengen van nevenstromen uit de voedselindustrie naar voedsel past perfect bij onze circulaire visie. Een goed voorbeeld van hoe we dit in de praktijk brengen, is de recente certificering van onze huidige petfood-fabriek in Cuijk naar ‘food grade’ status. We ondersteunen het UPcycled4Food-initiatief omdat we erin geloven door sterke samenwerkingen het bewustzijn over het belang van het behoud van grondstoffen te vergroten en daarmee een efficiënter en verantwoordelijker voedselsysteem kunnen opbouwen.”

Quirine de Weerd, Head of Corporate Affairs Lidl Nederland: “”Bij Lidl willen we dat al ons met zorg geproduceerde voedsel bij de consument terechtkomt. Met onze ‘Verspil-mij-niet’ lijn maken we hoogwaardige producten van reststromen uit onze keten. Door samen te werken met onze leveranciers, redden we voedsel en maken we ge-upcyclede producten de nieuwe norm. We verwachten dat het UPcycled4Food initiatief zal bijdragen aan het vinden van nieuwe partners om geüpcyclede voedingsproducten te ontwikkelen en ons retailaanbod in de toekomst uit te breiden.”