Het Actieplan Duurzame Handel 2011-2015 is afkomstig van onder andere Ahold, Unilever, het Wereld Natuur Fonds en Initiatief Duurzame Handel.
Het bevat de duurzaamheidsinititieven van ruim 70 bedrijven en maatschappelijke organisaties. De ondertekenaars vragen om publieke cofinanciering en praktische ondersteuning van de overheid. Het plan moet leiden tot een half miljard euro aan investeringen van bedrijven in verduurzaming van productie en handelsketens.

De ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse zaken) en Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bevestigen dat de overheid een actieve rol moet spelen bij de verduurzaming van de handel met ontwikkelingslanden. Meer regie moet zorgen voor een effectievere inzet van publieke en private middelen.

Het plan richt zich in de eerste plaats op de handel in landbouwproducten. Bij de handel in cacao, thee, tropisch hout en soja neemt Nederland een sterke positie in. Met een jaaromzet van 37 miljard euro en directe banen voor 61.000 Nederlanders leveren deze handelsketens een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

Het verduurzamen van handelsketens dringt negatieve milieueffecten van productie zoals ontbossing, vervuiling en overvloedig watergebruik terug. Bovendien draagt het bij aan de verbetering van de levenstandaard en arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden en daarmee aan het realiseren van de Millenniumdoelen op het gebied van eerlijke handel, bestrijding van armoede en bescherming van het milieu.