De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar misleidende duurzaamheidsclaims in de energiesector, waarbij zij de claims van 10 grote energieleveranciers heeft gecontroleerd. Op basis van haar bevindingen start de ACM nu vervolgonderzoek naar twee energieleveranciers waar de ACM de meeste misleidende duurzaamheidsclaims zag.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij zien dat sommige energieleveranciers zich duurzamer voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Hierdoor kunnen consumenten geen onderscheid maken tussen bedrijven die veel investeren in duurzaamheid en bedrijven die dat niet doen. Dit zorgt voor concurrentievervalsing en tast het vertrouwen van consumenten in duurzaamheidsclaims aan. Hiertegen treden wij nu op, waarbij we ook sancties kunnen opleggen.”

Onderzoek energiesector

In de energiesector heeft de ACM eind mei 2021 de ruim 60 energieleveranciers die aan consumenten leveren aangeschreven met het verzoek hun claims kritisch te bekijken. Ze kregen daarvoor tot half juni de tijd. Daarna heeft de ACM zelf de uitingen op het gebied van duurzaamheid van tien grote energieleveranciers gecontroleerd op de juistheid, duidelijkheid en controleerbaarheid van de informatie. Bij twee energieleveranciers heeft de ACM informatie opgevraagd om te kunnen beoordelen of de claims die misleidend lijken dat ook zijn.

De ACM keek vooral naar de informatie van de bedrijven over:

  • hoe duurzaam de energieleverancier claimt te zijn. Dit mag niet in vage, absolute of algemeen geformuleerde termen zonder toelichting. De energieleverancier moet duidelijk aangeven met wie of wat vergeleken wordt en de vergelijking onderbouwen.
  • de hoeveelheid geleverde groene stroom en de herkomst daarvan. Dit moet in overeenstemming zijn met het stroometiket;
  • het onderscheid tussen groen gas en CO2-gecompenseerd gas.

Foute voorbeelden die de ACM tegen kwam:

  • Een energieleverancier geeft aan groen gas te leveren, maar geeft bij de claim niet aan dat het gas dat hij levert maar voor een bepaald percentage uit groen gas bestaat.
  • Een energieleverancier geeft aan groen gas te leveren, maar in feite gaat het om CO2-gecompenseerd gas.
  • Een energieleverancier zet zich neer als ‘leider op het gebied van duurzaamheid’, maar maakt bij de claim niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld.
  • Een energieleverancier gebruikt een behaalde notering in een vergelijkend duurzaamheidsonderzoek om zichzelf als duurzaam neer te zetten, maar geeft te weinig uitleg over de waarde en betekenis van die ranking.

Leidraad duurzaamheidsclaims

Vorig jaar heeft de ACM de Leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd met vijf vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims. Hiermee biedt de ACM houvast aan bedrijven. Daarna is de ACM onderzoeken gestart naar misleidende duurzaamheidsclaims in sectoren waar de ACM de meeste duurzaamheidsclaims zag. Over de onderzoeken naar de sector kleding heeft de ACM eerder een nieuwsbericht uitgebracht.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en consumptie zijn belangrijk in de overgang naar een meer duurzame samenleving. De ACM speelt hierop in met haar toezicht op duurzaamheidsclaims. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzame keuze kunnen maken en bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims.