Na consultatie is de Leidraad duurzaamheidsclaims van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) definitief. Met deze Leidraad legt de ACM aan de hand van vijf vuistregels uit hoe bedrijven kunnen voorkomen dat hun duurzaamheidsclaims onduidelijk, onjuist of misleidend zijn voor consumenten. De ACM gebruikt deze uitgangspunten bij haar handhaving.

Bedrijven moeten consumenten juiste en controleerbare informatie geven over duurzaamheid, zodat consumenten producten en diensten goed kunnen vergelijken en bedrijven eerlijk met elkaar kunnen concurreren. Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “We hebben de afgelopen periode gesproken met verschillende partijen over onze vuistregels. Dit heeft ons geholpen om nog wat punten aan te scherpen en te verduidelijken. Juiste duurzaamheidsclaims zijn voor alle partijen belangrijk. We starten nu met de handhaving.”

Consultatie leidraad duurzaamheidsclaims afgerond

De ACM heeft na een consultatie definitieve vuistregels vastgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven gebruiken bij de verkoop van hun producten en diensten. De ACM wil hiermee bereiken dat bedrijven consumenten goed en volledig voorlichten over de duurzaamheid van hun producten en diensten. Dit draagt bij aan het vertrouwen van consumenten in duurzame producten. Markten voor duurzame producten en diensten kunnen zich hierdoor beter ontwikkelen.

De ACM heeft van 28 partijen een reactie ontvangen op de consultatie. Ook heeft de ACM gesprekken gevoerd met bedrijven, brancheorganisaties, organisaties met een maatschappelijk belang en keurmerkorganisaties. Dit heeft ertoe geleid dat de ACM de Leidraad op sommige punten heeft aangepast en verduidelijkt. Zo is onder meer de informatie over visuele duurzaamheidsclaims, keurmerken en claims over biologische producten aangepast en zijn sommige voorbeelden in de leidraad verduidelijkt. De ACM heeft de Leidraad nu definitief vastgesteld.

De vuistregels voor eerlijke duurzaamheidsclaims zijn:

  1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Vooronderzoek naar misleidende duurzaamheidsclaims

Consumenten die willen bijdragen aan een duurzame samenleving kiezen vaak voor duurzame producten. Bedrijven spelen hierop in met claims dat hun producten duurzaam zijn. Maar hun claims bevatten vaak onjuiste, vage of misleidende informatie. Dit blijkt uit een online inventarisatie van duurzaamheidsclaims die de ACM heeft gedaan, samen met andere Europese toezichthouders. Daarbij heeft de ACM duurzaamheidsclaims bekeken in sectoren als voedsel, kleding, cosmetica en huishoudelijke artikelen, waar veel gebruik wordt gemaakt van duurzaamheidsclaims. Daarbij zagen wij voorbeelden waarbij:

  • Veelvuldig en zonder onderbouwing gebruik wordt gemaakt van termen als ecologisch, biologisch, milieuvriendelijk;
  • Onduidelijk is op welke (onderdelen van) producten de claims van toepassing zijn;
  • De onderbouwing van duurzaamheidsclaims vaag is of informatie daarover niet beschikbaar is.

Bij bijna 50% van de claims twijfelden de onderzoekers of de claim wel juist was. Bij twee derde van de claims was de informatie onvoldoende om te kunnen vaststellen of de claim juist was.

ACM start met handhaven

Mede op basis van de bevindingen uit deze inventarisatie kiest de ACM de sectoren waar zij start met het handhaven van misleidende duurzaamheidsclaims. Bedrijven die duurzaamheidsclaims doen die onjuist of misleidend zijn, kan de ACM beboeten. Het onderwerp duurzaamheid heeft in 2021 de aandacht van de ACM.