De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start onderzoeken naar misleidende duurzaamheidsclaims in de sectoren energie, zuivel en kleding. De ACM heeft deze sectoren gekozen omdat zij bij vooronderzoek hier veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims zag. Bovendien speelt duurzaamheid voor consumenten bij hun aankopen in deze sectoren een grote rol. In totaal zijn ruim 170 bedrijven aangeschreven met de oproep hun duurzaamheidsclaims te controleren op juistheid. Als bedrijven consumenten misleiden over de duurzaamheid van hun producten kan de ACM boetes opleggen.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij doen deze actie om bedrijven te activeren hun duurzaamheidsclaims kritisch te bekijken op juistheid, duidelijkheid en onderbouwing. We starten met deze drie sectoren omdat hier het duurzaamheidsaspect voor consumenten een grote rol speelt bij hun aankopen. Consumenten moeten de duurzaamheidsclaims kunnen vertrouwen. En bedrijven met eerlijke claims mogen geen oneerlijke concurrentie ondervinden van bedrijven die consumenten misleiden met misleidende claims.”

Actie ACM

In de energiesector heeft de ACM ruim 60 leveranciers aangeschreven om hun claims te controleren. In haar brief noemt de ACM voorbeelden van claims over duurzame energie die misleidend zijn, zoals:

 • “Het merendeel van onze groene stroom wordt opgewekt in Nederland”, terwijl uit het stroometiket blijkt dat 20% is opgewekt in Nederland en 80% niet;
 • “In Nederland presteren wij het beste op het gebied van energietransitie”, terwijl volstrekt onduidelijk is waarmee wordt vergeleken en op grond waarvan dit bedrijf ‘de beste’ is.

In de kledingsector zijn ruim 70 kledingbedrijven aangeschreven met het verzoek hun claims kritisch onder de loep te nemen. Claims die de ACM hier tegenkwam zijn:

 • Een kledingaanbieder gebruikt de claim ‘T-shirt van biologisch katoen’, terwijl het T-shirt maar voor 50% bestaat uit biologisch katoen;
 • op een kledingwebsite kun je het aanbod filteren op “duurzaamheid”. Consumenten die dit filter gebruiken, krijgen alle kledingstukken met het label “duurzame keuze” te zien. Maar de webwinkel vermeldt niet wat er duurzaam is aan de getoonde kleding.

In de zuivelsector zijn ruim 40 bedrijven aangeschreven. Geconstateerde claims in de zuivelsector:

 • Op een pak melk staat dat op de voorkant dat het ‘duurzaam’ is. Op de achterkant staat dat de koeien vaak naar buiten mogen en de boerderij zelf stroom opwekt. Zelfs met deze uitleg blijft het voor de consument onduidelijk wat het precieze duurzaamheidsvoordeel is;
 • Op een melkpak staat ‘30% minder CO2-uitstoot’. Hieruit wordt niet duidelijk waarop dit slaat. Het bleek te gaan om 30% minder CO2-uitstoot bij de fabricage van deze verpakking ten opzichte van de vorige.

Vuistregels duurzaamheidsclaims

Eerder dit jaar heeft de ACM de vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims gepubliceerd:

 1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
 2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
 3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
 4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
 5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

De ACM roept de aangeschreven bedrijven op hun duurzaamheidsclaims te controleren aan de hand van de vuistregels. Dit geldt zowel voor producten die zij online als offline verkopen. Vanaf half juni gaat de ACM het effect van deze actie controleren en daarna de resultaten publiceren. Bedrijven die consumenten misleiden met claims die zij niet kunnen waar maken kan de ACM een last of een boete opleggen. De boetes kunnen oplopen tot 900.000 euro per overtreding of een percentage van de omzet.

Consumenten kunnen op ACM ConsuWijzer controleren waar zij op kunnen letten als zij duurzaam willen kopen.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Daarom kijkt de ACM in haar toezicht naar publieke belangen zoals duurzaamheid. Duurzame producten en consumptie zijn belangrijk in de overgang naar een meer duurzame samenleving. De ACM speelt hier op in met haar toezicht op duurzaamheidsclaims. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzame keuze kunnen maken en bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid mogen daarvan geen nadeel ondervinden.