De campagne moet aantonen dat de zorgverzekeraar (tevens moederbedrijf van o.a. . Interpolis, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Zilveren Kruis Achmea en Avero Achmea ) zijn rol als ‘grote maatschappelijke speler zeer serieus neemt.’ In de tv-commercial wordt die insteek alsvolgt geformuleerd: “Waar zijn we mee bezig? Als we niet kunnen kiezen tussen privé en werk. Als het wachten op zorg je nog zieker maakt. Waar zijn we mee bezig? is een vraag die ons bezig houdt en die ons uitdaagt tot antwoorden. ”
Volgens Achmea gaat het goed met Nederland, maar valt er nog veel te verbeteren. Bijvoorbeeld op het terrein van arbeidsparticipatie, gezondheidszorg en de balans tussen werk en privé. De zorgverzekeraar ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier iets van te vinden en waar mogelijk oplossingen aan te dragen. De slotzin uit de commercial moet de maatschappelijke insteek er nog eens flink bij de consumenten inwrijven: “Noem ons een idealist, noem ons een onrealist. Maar wie nergens in gelooft, zal ook nooit iets veranderen.”

Vanaf dinsdag wordt Nederland met ‘gewaagde stellingen’ op billboards en in dag- en vakbladen uitgedaagd om de discussie aan te gaan over onderwerpen die te maken hebben met gezond en productief werken. In een later stadium zullen de onderwerpen ook andere terreinen bestrijken. De website die bij de campagne moet verdieping en verbreding van de issues bieden. Er wordt ook een link gelegd naar de diverse merken van het concern.