Met een inktpot, een kroontjespen, een assurantieboek, een kasboek en een register ging boekhouder Ulbe Piers Draisma in 1811 de administratie bijhouden van de kersverse onderlinge waarborgmaatschappij Achlum. Negenendertig Friese boeren en plattelandsnotabelen verzekerden daarmee hun bezit tegen brand. Zo begon een bedrijf dat vele fusies en bijna twee eeuwen later is uitgegroeid tot Achmea, een conglomeraat van meer dan 30 maatschappijen in verzekeringen en financiële dienstverlening. Om Achmea beter te positioneren ging het bedrijf in 2000 op zoek naar haar identiteit. Centraal hierin stond het definiëren van de gemeenschappelijke waarden van de werknemers. Alle 13.000 medewerkers werden uitgenodigd hun ideeën te spuien, zodat in de hele organisatie draagvlak ontstond voor dit ambitieuze project. Die zoektocht leidde tot de missie. Achmea wil een maatschappelijk betrokken, toonaangevende en innoverende dienstverlener zijn in financiële diensten, zekerheid en zorg. Het doel van Achmea is om haar klanten zorgen uit handen te nemen. Het adagium van de onderneming werd dan ook -Achmea ontzorgt’.

Waarden uitdragen
Met deze missie en waarden was Achmea er nog niet. Want hoe zorg je ervoor dat het ook in de harten, de hoofden en het gedrag van alle medewerkers komt te zitten, dat ze ernaar handelen en de waarden uitdragen? Voor dit vervolgtraject nam Achmea DHV in de arm. Zij kreeg de opdracht expliciet invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij Achmea. Dat was een logisch gevolg van de missie en de coöperatieve achtergrond van Achmea. De gedefinieerde waarden waren hiervoor het uitgangspunt en de vraag was er aansprekende beelden aan te verbinden.
-De keuze viel op DHV vanwege haar visie op het proces en het project”, zegt Ton Rust van Achmea. Rust is adjunct-directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen. -Daarnaast had DHV een unieke samenwerking met de universiteit Nyenrode om dit proces wetenschappelijke diepgang te geven.”

Zakenprincipes
De discussie over de waarden van Achmea mondde uit in een -waardenstatement’, een handzaam A4’tje met de positionering, de missie en de vijf waarden van de onderneming. Dit A4’tje vormde het belangrijkste fundament voor de zakenprincipes – hoe Achmea zaken doet – en de MVO-richtlijnen, waaraan de business units van Achmea moeten gaan voldoen. Rust: -De MVO-richtlijnen zijn de zakenprincipes op service- en productniveau. Mét indicatoren, zodat we kunnen meten wat er van terechtkomt.” Inmiddels zijn deze richtlijnen opgesteld en vastgesteld. Achmea is ook bezig met het formuleren van doelstellingen voor -planet’ en -people’. Zo heeft Achmea een duidelijke doelstelling voor de -planet’-kant van het zakendoen: in 2006 wil Achmea een energiereductie van 23 procent halen ten opzichte van 1996.

Het is de taak van Rust om de implementatie van het maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te geven en te bewaken. Hij wordt daarbij geholpen door zogeheten -ambassadeurs’ en -consuls’ van Achmea, toegewijde werknemers uit de business units en op de werkvloer die MVO actief inbrengen tijdens de werkoverleggen. Rust: -Daar moeten vragen aan de orde komen als -zijn we klantvriendelijk?’, -zijn we professioneel?’. Een nieuwe discussie over waarden sluit Rust in de toekomst absoluut niet uit. -De waarden van mensen evolueren. Om de zoveel tijd moet je opnieuw focussen.”