ABN AMRO wil niets te maken hebben met transacties en activiteiten die in strijd zijn met natuurbehoud. De bank financiert geen bedrijven die die betrokken zijn bij illegale houtkap en de handel in hout dat illegaal gekapt is. Bedrijven die bijdragen aan de vernietiging van ecologisch kritieke gebieden kunnen evenmin rekenen op financiering van de bank. ABN AMRO is daarom in dialoog met stakeholders om het beleid ten aanzien van kredietverlening te versterken en ervoor te zorgen dat we met onze investeringen bossen beschermen en natuur behouden.

Richard Kooloos, hoofd duurzaam bankieren ABN AMRO: “ABN AMRO kijkt niet toe. We voeren dagelijks het gesprek met klanten en potentiele klanten over onze principes als het gaat om de aanpak en het beheersen van duurzaamheidsrisico’s. We accepteren bij onze klanten geen activiteiten die in strijd zijn met het natuurbehoud, ook niet als het activiteiten binnen de keten van onze klanten betreft. Voldoet een potentiële klant niet aan onze eisen op dit vlak, dan doen we geen zaken. Voldoet een bestaande klant niet aan onze eisen op dit vlak, dan gaan we serieus het gesprek aan om te sturen op verbetering en beëindigen de relatie als we constateren dat er onvoldoende voortgang is. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bossen op de wereld. ”

ABN AMRO heeft een strikt beleid om de natuur te beschermen. De bank beoordeelt klanten en kredietaanvragen op ecologische, sociale en ethische risico’s. Daarnaast screenen we nieuwe klanten op basis van activiteiten en hanteren daarbij een duurzaamheidsrisicobeleid. Om ervoor te zorgen deze criteria voldoende robuust zijn, zijn wij voortdurend in gesprek onze stakeholders om eventuele lacunes in ons beleid te identificeren en aan te pakken.

Uitsluitingslijst