Met de Global Impact Database heeft het Impact Institute de Environmental Finance Impact Award 2022 gewonnen in de categorie ‘Impact measurement and metrics’. De Global Impact Database (GID) is in 2019 gelanceerd om organisaties te helpen inzicht te krijgen in en beslissingen te nemen op basis van een breed scala aan economische, sociale en milieueffecten. De GID bevat verschillende gegevensbronnen, waaronder wereldwijde databases, handels- en emissiegegevens, gewasgegevens, impactfactoren en monetariseringsfactoren.

In de beoordelingsperiode voor de prijzen is de GID gebruikt voor het eerste Biodiversity Impact Report en het vierde Impact Report van ABN AMRO. Dankzij de GID-gegevens kon ABN een basis leggen voor impactmeting en -rapportage en haar impactmeting uitbreiden met biodiversiteitsgegevens en vergelijkingen van jaar tot jaar.

Volgens ABN AMRO heeft de in de GID beschikbare dekking van impact- en waardeketengegevens ABN AMRO geholpen om 95% van alle activiteiten van de bank in termen van interne impact en 80% in termen van externe impact in haar impactrapportage op te nemen. De schattingen van de biodiversiteitseffecten in het GID worden uitgedrukt in monetaire eenheden, zodat de bank verschillende duurzaamheidsthema’s kan vergelijken en de niet-financiële effecten in een bedrijfscontext kan plaatsen.

“De biodiversiteitseffectbeoordeling van ABN AMRO is een goed voorbeeld van de kracht van de mondiale effectendatabase. Een grote stap voorwaarts voor het meten, rapporteren en beheren van de impact”, aldus Arjan Udding, hoofd duurzame financiering bij Impact Institute.

De GID is ook gebruikt om een proxy dataset te ontwikkelen voor moeilijk te vinden Principal Adverse Impact (PAI) indicatoren voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, om financiële instellingen te helpen voldoen aan de rapportage-eisen van de EU-verordening inzake duurzame financiering (SFDR). De PAI-volmachtgegevens van de GID zijn gebruikt door vermogensbeheerder Triodos Investment Management en Innpact, een organisatie die impactadviesfondsen beheert.

“We zijn er echt trots op dat onze Global Impact Database deze onderscheiding krijgt”, aldus Adrian de Groot Ruiz, directeur en medeoprichter van Impact Institute. “In de afgelopen 10 jaar hebben we gewerkt aan de droom van een impacteconomie waarin organisaties gemakkelijk toegang hebben tot impactgegevens om impact in hun dagelijkse werk te meten, te waarderen en te beheren. Deze erkenning is een stap om van onze impactdata een essentieel instrument te maken om duurzame financiering effectief in de praktijk te brengen en impact een integraal onderdeel te maken van het dagelijkse bedrijfsleven.”

Begin 2023 zal Impact Institute een dataset op assetniveau vrijgeven om de natuurlijke en sociale impact voor specifieke bedrijven te meten, inclusief de impact op biodiversiteit.

Impact Institute is een sociale onderneming, opgericht in 2012, om methoden en instrumenten te ontwikkelen voor het meten en monetariseren van impact.