ABN AMRO behoort tot de grotere opdrachtgevers van Nederland. Door duurzaamheid mee te wegen in de keuze voor leveranciers, kan de bank positieve verandering teweegbrengen in de aanvoerketen. Want of het nu gaat om klimaat, circulariteit of social impact, duurzaam inkopen draait om meer dan het zetten van een groen vinkje.

De grootste duurzaamheidsimpact van ABN AMRO zit in het helpen van klanten met verduurzamen. Maar ook via de eigen bedrijfsvoering kan de bank slagen maken op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen. ABN AMRO werkt conform de ISO 20400 norm, de internationaal erkende richtlijn voor Sustainable Procurement.

Vragenlijsten

“Onder duurzaam inkopen verstaan we inkoop met de minst negatieve en de meest positieve impact op de samenleving en het milieu”, vertelt Marjolein Goense, Chief Procurement Officer. “Middels vragenlijsten en berekeningen leggen wij huidige en nieuwe leveranciers langs onze criteria en beleid op het gebied van duurzaamheid.”

In totaal werkt ABN AMRO met zo’n 2.500 leveranciers. Elke leverancier ondertekent een Supplier Code of Conduct. In de uitvraag wordt specifiek gekeken naar drie onderdelen: klimaatimpact, circulariteit en social impact. Daarbij is het belangrijk dat duurzaamheidsclaims worden onderbouwd. ABN AMRO werkt hiervoor samen met GSES (Global Sustainable Enterprise System). Deze organisatie bevraagt leveranciers inhoudelijk op hun duurzaamheidsstrategie en -prestaties.

Geen ja en amen

“We nemen geen genoegen met alleen het plaatsen van een groen vinkje in de vragenlijsten”, verduidelijkt Christina Kruisdijk-Duhen, Head of Category binnen de inkoopafdeling van de bank. “Als je duurzaam bent, vragen we leveranciers dit aan te tonen met bijvoorbeeld een certificering. Op basis van de data die GSES heeft vanuit de databank kunnen wij per inkoopcategorie leveranciers met elkaar vergelijken.”

Zo speelt duurzaamheid een steeds grotere rol in de inkoop. Bij een recente uitbesteding van facility management telde duurzaamheid voor 20 procent mee in de kwaliteitsbeoordeling. Dat is veel, maar niet doorslaggevend. Tenzij er sprake is van een vergelijkbare totaalscore, of een onvoldoende op duurzaamheid in vergelijking met de concurrentie.

Marjolein: “Als bank wil je namelijk de beste producten en diensten leveren aan klanten. Kwaliteit en zekerheid staan daarbij altijd op één. Maar bij een goede leverancier gaan duurzaamheid en kwaliteit hand in hand. De meeste van onze partners hebben zelf al grote ambities, vaak is er sprake van gedeelde agenda’s. Dan maken we afspraken wat dit concreet betekent voor de samenwerking met ABN AMRO.”

Vliegtuig of trein

Dit komt onder meer naar voren in zakelijke reizen. Voor overnachtingen heeft ABN AMRO afspraken met duurzame hotels. Daarnaast sloot de bank met KLM een Biofuel Agreement en wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. Christina: “En idealiter voorkomen we die uitstoot natuurlijk. Voor reizen onder de 600 kilometer is de trein de aangewezen manier van reizen.

Sommige leveranciers zijn vanuit hun bedrijfsmodel al duurzaam, zoals Emma at Work en Ctalents. Zij ondersteunen de bank bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Marjolein: “Door in onze inkooptrajecten te kiezen voor sociale ondernemingen, kunnen we ze helpen de volgende stap te zetten. En daarmee hun maatschappelijke missie waar te maken.”

Duurzaam inkopen gaat dus nadrukkelijk verder dan enkel het verminderen van CO2-uitstoot. “Die toegang tot de arbeidsmarkt valt bijvoorbeeld onder mensenrechten”, legt Marjolein uit. “Bij schendingen van mensenrechten denken we al snel aan het verre buitenland, maar het komt ook gewoon neer op goed werkgeverschap, gelijke behandeling van mannen en vrouwen, het recht om lid te worden van een vakbond.”

In gesprek

“Hoewel data een grote rol spelen in de beoordeling van leveranciers, is het gesprek dat erop volgt minstens zo waardevol”, zegt Christina: “We moeten ons niet blindstaren op harde data, hoe belangrijk die ook zijn. In het bespreken van de uitkomsten met leveranciers dring je pas echt door tot de kern. Dan ontstaan mooie gesprekken.”

Marjolein: “Het is mooi dat wij met onze criteria, inkoopbeslissingen en de gesprekken met leveranciers de aanvoerketens verder kunnen helpen verduurzamen. Daarmee draagt ook onze inkoop bij aan de purpose van ABN AMRO: Banking for better, for generations to come.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van ABN AMRO