Aanpakken duurzaamheidskwesties vraagt lange termijn inspanning

In de afgelopen jaren is er een schat aan bewijsmateriaal verschenen over hoe duurzaamheidsinitiatieven positieve economische, sociale en milieueffecten kunnen realiseren. Niet alle onderzoeken zijn positief, en het is duidelijk dat de effecten per context variëren.Tijdens het ISEAL Global Sustainability Standards Symposium, dat op dinsdag 18 juni plaatsvond, gingen leiders uit de wereld van duurzaamheidsstandaarden, het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld met elkaar in gesprek over de impact van duurzaamheidskeurmerken en -certificering bij de aanpak van ’s werelds grootste uitdagingen zoals ontbossing en armoede.

Wat kunnen onderzoek en bewijs ons vertellen over de factoren die de impact van duurzaamheidsinitiatieven beïnvloeden? En wat betekenen deze bevindingen voor bedrijven en overheden voor de verdere ontwikkeling van standaarden? Deze twee vragen stonden centraal tijdens het Global Sustainability Standards Symposium in Den Haag.

Karin Kreider, Executive Director, ISEAL Alliance en Birgitta Tazelaar, adjunct-directeur-generaal Internationale samenwerking van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken openden het symposium met een pleidooi voor meer samenwerking.

Kreider startte met een korte terugblik op de ontwikkeling van duurzaamheidsstandaarden die in de jaren ’90 opkwamen. Het was een innovatieve aanpak om via de consument producenten te bewegen duurzame productie te stimuleren. ‘We weten nu dat certificeringsprogramma’s niet perfect zijn – er is ruimte voor verbetering en innovatie. Maar het is duidelijk dat ze veel waarde bieden aan verschillende actoren en een bijdrage leveren aan duurzaamheid in heel veel sectoren: zij blijven de leidende schaalbare, marktgerichte benadering van duurzaamheid.’ 

Zowel Kreider als Tazelaar benadrukten dat duurzaamheidsstandaarden in staat zijn om positieve bijdragen te leveren, maar dat samenwerking en meer actie voor meer impact cruciaal zijn.

Arjen Boekhold, Game Changer Unltd. en voorheen Tony’s Chocolonely, riep op tot actie

Een actiegerichte benadering helpt bij het aanpakken van duurzaamheidskwesties 
Arjen Boekhold, werkzaam bij Game Changer Unltd. en voorheen bij Tony’s Chocolonely, deelde in een inspirerende keynoot speech zijn lessen en inzichten over een actiegerichte aanpak. Boekhold benadrukte zowel de complexiteit van het aanpakken van duurzaamheidskwesties als de kansen die erin verscholen liggen en dat soms de moed ontbreekt om stappen te zetten. ‘Niets is perfect, maar niks doen is geen optie’, stelde hij. ‘Als je denkt dat je te klein bent om impact te hebben, denk dan aan een mug in je slaapkamer.’

‘Verdere actie is namelijk hard nodig’ , aldus Boekhold. ‘Hoewel er al dertig jaar duurzaamheidscertificeringen en standaarden bestaan, blijven hardnekkige problemen als kinderarbeid, ontbossing en armoede nog altijd bestaan. Durf innovatief te zijn, kom in actie, vier het behalen van kleine stappen, maar wees niet tevreden totdat je je visie behaald hebt’, zegt Boekhold. 

Tijdens het ISEAL symposium over duurzaamheidsstandaarden ging het gesprek over de impact van duurzaamheidskeurmerken en -certificering

Duurzaamheidsinitiatieven zijn noodzakelijk, zelfs al zijn ze niet perfect

Onderzoekers en deskundigen spraken gedurende dag over manieren waarop duurzaamheidsstandaarden werken om verandering te bewerkstelligen, op welke manier de impact van dergelijke normen en certificeringen te meten is en hoe deze impact-analyses kunnen bijdragen aan het verbeteren van duurzaamheidsstrategieën.

Een van de cruciale vragen die ter sprake kwam: in hoeverre is duurzaamheidscertificering daadwerkelijk in staat om een positieve bijdrage te leveren? Kristin Komives, impact director ISEAL Alliance, liet zien dat het aantal studies naar de impact van certificeringen groeiende is en dat er daarmee steeds meer bewijs is over wat werkt en wat niet. Zo wees een data-analyse uit dat gecertificeerde bedrijven, actief in de tropisch regenwoud-sector, beter presteren op het gebied van behoud van biodiversiteit en het beperken van ontbossing dan andere initiatieven. Maar of dat genoeg is? ’Ja, het is nu zeker dat duurzaamheidsstandaarden positieve impact hebben op duurzaamheidsissues. Maar er valt nog meer te leren over de omstandigheden waaronder ze al dan niet impact hebben’, aldus Komives.

Dat duurzaamheidsinitiatieven hard nodig zijn, zelfs al zijn ze niet perfect, werd meerdere malen benadrukt tijdens het symposium. ‘Met het nu beschikbare bewijs weten we meer over waar standaarden echt de meeste waarde toevoegen. Maar we zijn er nog niet. Het is belangrijk dat we blijven leren, blijven innoveren en blijven verbeteren’, aldus Karin Kreider, Executive Director, ISEAL.

Darrel Weber, van de Ronde tafel voor duurzame palmolie, gaf de deelnemers aan het symposium tenslotte mee dat we niet te veel moeten focussen op korte termijn successen, maar dat aanpakken van duurzaamheidsproblemen een lange adem vergt. Het kost nu eenmaal tijd om de mindere spelers in een team beter te laten presteren.

De nieuwe website Evidensia vormt de overbrugging van bewijs naar actie

De conferentie werd afgesloten met de lancering van de nieuwe website Evidensia, een wereldwijde verzamelplaats voor informatie over de impact en effectiviteit van duurzaamheidsstandaarden en duurzaamheidskeurmerken. Evidensia is een brug van bewijs naar actie. De site geeft toegang tot betrouwbaar onderzoek en moet overheden en bedrijfsleven helpen om beter gefundeerd beslissingen te nemen op duurzaamheidsthema’s als klimaat, biodiversiteit en ontbossing.

Het Global Sustainability Standards Symposium is mede mogelijk gemaakt door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, Game Changer Unltd. en Tony’s Chocolonely.

Fotobijschrift: Darrel Webber, CEO van de Ronde tafel voor duurzame palmolie (RSPO), één van de keynoot sprekers van het ISEAL Global Sustainability Standards Symposium

Share Button