Website geeft inzicht in internationale studies naar werking duurzaamheidsstandaarden en -keurmerken

Vandaag lanceerden ISEAL, Wereld Natuur Fonds en Rainforest Alliance de website Evidensia, een wereldwijde verzamelplaats voor informatie over de impact en effectiviteit van duurzaamheidsstandaarden en duurzaamheidskeurmerken. Het online platform moet overheden en bedrijfsleven helpen om beter gefundeerd duurzaamheidsbeslissingen te nemen. De toenemende duurzaamheidsuitdagingen – of het nu gaat om klimaat, ontbossing, biodiversiteit of kinderrechten – vragen om meer kennis over welke aanpak werkt, waarom deze werkt en hoe deze werkt. De nieuwe website Evidensia geeft toegang tot betrouwbaar onderzoek en helpt om goede keuzes te maken. 

ISEAL, de wereldwijde ledenorganisatie voor betrouwbare duurzaamheidsstandaarden, lanceerde Evidensia tijdens het internationale symposium over duurzaamheidsstandaarden ‘Van bewijs naar actie’ in Den Haag. Wereld Natuur Fonds en Rainforest Alliance zijn de andere twee initiatiefnemers van Evidensia.

Duidelijk overzicht welke initiatieven effectief tot duurzaamheidswinst leiden

‘Het is voor beslissers belangrijk om toegang te hebben tot informatie over de impact en effectiviteit van duurzaamheidsinitiatieven. Dat maakt immers duidelijk welke maatregelen effectief tot duurzaamheidswinst leiden’, aldus Vidya Rangan, Senior Manager Impact en Documentatie van ISEAL bij de lancering van de website. ‘Evidensia biedt die informatie en is speciaal ontwikkeld om ondernemingen, overheden en onderzoekers te ondersteunen bij het nemen van beslissingen omtrent duurzaamheidsstandaarden en overige duurzaamheidsinitiatieven. Evidensia werkt samen met onderzoekers om deze kennis en informatie toegankelijk te maken. Als we vooruitgang willen boeken op de duurzaamheidsvraagstukken die ons allemaal aan het hart gaan, is het noodzakelijk te weten wat impact heeft en effectief is.’

Evidensia is de wereldwijde online database en kennisplatform voor beslissers over de impact en de effectiviteit van duurzaamheidsinitiatieven. Op de website is eenvoudig vast te stellen welke informatie beschikbaar is. Evidensia bevat documentatie en informatie over een veelheid aan duurzaamheidsinitiatieven, zoals duurzaamheidsstandaarden en -certificering, bedrijfscodes voor inkoop en juridische benaderingen.

Transparante informatie draagt bij aan goede besluitvorming

Evidensia behandelt een breed scala aan duurzaamheidsthema’s, van klimaatverandering, ontbossing, biodiversiteit en waterbeheer tot de rechten van het kind en lonen. De informatie betreft diverse typen bronnen, zoals onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, evaluatierapporten en analyses. Evidensia toont op transparante wijze waar het onderzoek naar de effecten en de impact van duurzaamheidsinitiatieven positieve resultaten laat zien en waar verbetering nodig is.

Sylvia Wisniwski, directeur van Finance in Motion, zei bij de lancering van Evidensia: ‘Het was soms lastig om bewijzen over de impact van duurzaamheidsinitiatieven vast te stellen. De lancering van Evidensia is een belangrijke stap in de richting van een betere integratie van dit bewijsmateriaal in de besluitvorming rond de toepassing van duurzaamheidsstandaarden. Het zal ons ook helpen om de lacunes in de bewijsbasis vast te stellen – en samen te werken om deze aan te vullen.’

‘Bij Albert Heijn maakt duurzaamheid deel uit van onze kernactiviteiten. Als we vooruitgang willen boeken bij het aanpakken van de meest urgente duurzaamheidskwesties, hebben we degelijke en eenduidige documentatie nodig om solide, goed geïnformeerde beslissingen te nemen’, vervolgde Laura Jungmann, duurzaamheidsmanager bij Albert Heijn en lid van het Adviescomité van Evidensia.

Duurzaamheidskeurmerken met meer impact

Met de inspanningen die aan deze website ten grondslag liggen ondersteunt Evidensia bedrijven indirect bij het duurzamer maken van hun productie en inkoop. Ook draagt Evidensia bij aan het verbeteren van de effectiviteit van duurzaamheidsstandaarden en –keurmerken.

Belangrijkste functies op de website

Met de volgende functies en interactieve tools biedt Evidensia eenvoudig toegang tot een veelheid aan informatie:

  • De online bibliotheek met een uitgebreide zoekfunctie. Gebruikers kunnen zoeken op bijvoorbeeld economische, sociale of milieuaspecten voor duurzaamheid. Ook kan men zoeken op de Sustainable Development Goals (SDGs, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, die tot 2030 wereldwijd richting geven). Verder kan de gebruiker zoeken op land of regio, sector of product, duurzaamheidskwesties, organisaties of op een standaard of keurmerk.
  • Visuele samenvattingen: deze zogenaamde ‘visual summaries’ geven met behulp van kleurcodes een helder overzicht van de impact van specifieke onderwerpen.

Binnenkort online:

  • Geografische kaarten: informatie en documentatie vanuit een geografisch perspectief.
  • ‘Evidensia Knowledge Finder’: via deze interactieve functie krijgt de bezoeker inzicht in de over een specifiek onderwerp beschikbare documentatie en wordt duidelijk waar zich hiaten in kennis bevinden. Dit geeft duidelijk richting voor vervolgonderzoek.
Share Button