De Nederlandse beursondernemingen en hun aandeelhouders ondernemen actie om meer vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen te krijgen. Sinds oktober 2018 is bijna 50% van de nieuw voorgedragen bestuurders en commissarissen vrouw. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde evaluatierapport van Eumedion over de in het voorjaar gehouden AVA’s van de Nederlandse beursondernemingen.

Het aantal Nederlandse beursondernemingen dat geen enkele vrouwelijke bestuurder en geen enkele vrouwelijke commissaris kent, is gedaald van 17 in 2018 naar 11 dit jaar. Een groeiend aantal institutionele beleggers stemt tegen de herbenoeming van mannelijke leden van de selectie- en benoemingscommissie als de onderneming alleen maar mannelijke bestuurders en commissarissen heeft. Dit gebeurde dit jaar bijvoorbeeld bij Flow Traders.

Ondanks het grotere aantal nieuwe vrouwelijke bestuurders en commissarissen, neemt het totaalaantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de AEX- en AMX-ondernemingen slechts mondjesmaat toe. Dit komt vooral door de lange zittingstermijnen van bestuurders en commissarissen, waardoor er nauwelijks een ‘verse’ aanwas is.