Het gebruik van duurzame palmolie in Nederland stabiliseert. Dit blijkt uit de rapportage van de ‘Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil’ (DASPO). In 2019 was 87% van de in Nederland verwerkte palmolie voor de binnenlandse en exportmarkten duurzaam gecertificeerd. De rapportage laat daarnaast zien dat het volume fysiek gescheiden (‘segregated’) duurzame palmolie in 2019 met 4% is toegenomen. De bedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties die lid zijn van de DASPO (zowel voor voeding als voor diervoeder) verwerkten 100% duurzame palmolie voor de Nederlandse markt. Om tot 100% ontbossingsvrije palmolie in heel Europa te komen, is de DASPO voorstander van EU-wetgeving.

Meer ‘segregated’

Steeds meer palmolie die in Nederland wordt verwerkt, wordt gekocht als ‘segregated’. Dit is duurzame palmolie van verschillende gecertificeerde bronnen die door de hele keten gescheiden wordt gehouden van niet-duurzame palmolie. De toename van ‘segregated’-palmolie is gedeeltelijk ten koste gegaan van de ‘Book & Claim’-certificaten. Frans Claassen, directeur van MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten en initiatiefnemer van de DASPO: ‘De stabilisatie die we zien is deels te verklaren door de achterblijvende vraag uit landen buiten Europa. Het is dus belangrijk dat we ons blijven inzetten voor de mondiale vraag naar duurzame palmolie.’

Veelzijdig en efficiënt

Palmolie speelt een belangrijk rol in ons dagelijks leven: ongeveer 60% van alle samengestelde producten in supermarkten bevat palmolie als ingrediënt. Deze populariteit heeft palmolie vooral te danken aan haar veelzijdige toepassingsmogelijkheden en hogere opbrengst per hectare ten opzichte van andere plantaardige oliën. Oliepalmen hebben minder landbouwgrond nodig om olie te maken dan andere gewassen.

Niet-duurzame productie van palmolie kan negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu. Duurzame palmolie biedt hier oplossingen voor en kan bijdragen aan de wereldvoedselvoorziening, bescherming van de biodiversiteit en de sociaaleconomische ontwikkeling van miljoenen kleine boeren wereldwijd.

Meer vraag nodig

Een groeiende vraag naar ontbossingsvrije duurzame palmolie blijft van belang. Want hoe meer vraag naar duurzame palmolie, hoe meer boeren, overheden en bedrijven werk zullen maken van verduurzaming. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, zetten zich daarom in voor de inkoop van 100% ontbossingsvrije en duurzame palmolie. En niet zonder succes: Europa is de belangrijkste markt voor gecertificeerde duurzame palmolie ter wereld. Ongeveer 86% van de palmolie die in Europa binnenkomt is RSPO gecertificeerd.

Claassen: ‘Gelukkig werken steeds meer organisaties gezamenlijk aan de verduurzaming van de palmolieketen. Zo werken de industrie en NGO’s zoals het WNF en Solidaridad nauw samen in The Sustainable Palm Oil Choice.

Uitdagingen

Uitdagingen op de Nederlandse markt zijn er vooral nog voor de sectoren Out of Home, Foodservice en Home & Personal Care. ‘Ook hier is het belangrijk om te blijven communiceren over het belang van duurzame praktijken in de palmoliesector. Vaak worden palmolievrije producten als een oplossing gezien voor de problematiek binnen de keten. Daarmee vergroten we echter de problemen. Door palmolie te vervangen leggen we het probleem op het bord van andere gewassen en missen we de kans om tot daadwerkelijke verandering te komen’, aldus Claassen.

Regelgeving

Om tot 100% ontbossingsvrije palmolie in Europa te komen pleit de Europese palmolie-industrie voor Europese wet- en regelgeving voor de import van duurzame palmolie. Claassen: ‘We hebben op basis van vrijwilligheid al veel bereikt, maar om 100% duurzame palmolie voor heel Europa te kunnen realiseren is regelgeving nodig. De aandacht voor ontbossingsvrije ketens in Europa is hiervoor een unieke kans.